Volatilnost, likvidnost in nepremičnine

Definicija volatilnosti govori nam da je to ‘mjerilo nepredvidive promjene određene varijable u promatranom razdoblju’. Volatilnost nekog financijskog instrumenta, odnosno bilo koje imovine daje informaciju o veličini promjena njegove cijene u proteklom razdoblju i najčešće se računa kao standardna devijacija promjene cijene u tom razdoblju. Volatilnost je jedan od pokazatelja rizika; što je volatilnost instrumenta veća, to je veća i njegova rizičnost.

 

Pogledajmo kako to izgleda u svakodnevnom životu.

 

Strah

 

Svaka imovina ima svoju volatilnost. Prije izbijanja pandemije uzrokovane virusom Covid-19 malo je tko od nas razmišljao o cijeni zaštitne maske za lice. Do tog trenutka potražnja na tržištu je bila stabilna (dolazila je uglavnom iz zdravstvenih sustava), kao i ponuda. Cijena je bila stabilna, a volatilnost neznatna.

 

Kad smo postali svjesni opasnosti od zaraze virusom, te činjenice da je jedan od oblika sprječavanja širenja zaraze nošenje zaštitne maske, preko noći je došlo do ogromne potražnje dok je ponuda ostala nepromijenjena. Takav disbalans ponude i potražnje rezultirao je porastom cijene od preko nekoliko stotina postotaka doslovno preko noći. Tako je volatilnost cijene zaštitnih maski postala visoka, a vjerojatno će i ostati na višim razinama sve dok tržište ponovno ne pronađe cjenovnu ravnotežu.

 

Strah vs. financijska imovina

 

Za razliku od zaštitnih maski čija je cijena zbog straha od zaraze „odletjela u nebo“, suprotan scenarij je pogodio financijsku imovinu, a najviše obveznička i dionička tržišta diljem svijeta. Zbog straha i neizvjesnosti što će nam virus u budućnosti donijeti investitori su počeli panično rasprodavati obveznice i dionice, što je dovelo do velikog cjenovnog pada. Intenzitet šoka na tržištu kapitala najbolje pokazuje podatak da su bila dovoljna samo 22 dana da indeks S&P 500 izgubi više od 20% vrijednosti. I u ovom slučaju govorimo o visokoj volatilnosti, ali za razliku od prethodnog slučaja, ovdje se radi o naglom padu cijene imovine.

 

Vrijednost nekretnina je u očima promatrača ili tržišta?!

 

U prethodnim primjerima mogli smo vidjeti kako je faktor straha utjecao na veliku volatilnost različite imovine u kratkom vremenskom periodu. U prvom primjeru došlo je do snažnog porasta cijene dok je u drugom došlo do suprotnog kretanja cijene, odnosno pada vrijednosti imovine. To se sve događalo u vrlo kratkom roku od svega nekoliko dana. Postoje i određene klase imovine (npr. nekretnine) koja zbog svoje specifičnosti kupoprodajne transakcije nisu ili su vrlo malo cjenovno reagirale na trenutnu situaciju. Ovdje u igru ulazi faktor likvidnosti odnosno (ne)likvidnosti. Naime, u prvim dvama slučajevima imamo situaciju gdje na tržištima ima dovoljno likvidnosti i kupoprodajne transakcije se zaključuju. Tržište nekretnina nije uspjelo reagirati tako brzo jer proces kupoprodajne transakcije traje i po nekoliko tjedana, a u vrijeme prije i za vrijeme lockdowna tržište je bilo „zatvoreno“ jer nitko nije ni razmišljao o kupnji (nelikvidnost). U SAD-u postoje tzv. REIT kompanije (investicijski fondovi za ulaganja u nekretnine koji posjeduju ili financiraju nekretnine koje ostvaruju prihode, a čijim se dionicama trguje na burzama). Budući da se njima trguje na izrazito likvidnim tržištima, zanimljivo je pogledati graf kretanja cijene u usporedbi s cijenama dionica kompanija iz sastavnice S&P 500 indeksa.

 

Graf 1. Kretanje Dow Jones REIT i S&P500 dioničkog indeksa od početka godine (Izvor: Bloomberg)

 

Graf Branimir blog

 

Iz grafa je vidljivo da su vrijednosti nekretnina kojima se trguje na izrazito likvidnim i razvijenim financijskim tržištima također pogođene pandemijom uzrokovane virusom Covid-19. Bit će zanimljivo vidjeti kako će hrvatsko tržište nekretnina reagirati u sljedećim mjesecima te hoće li i u kojoj mjeri pratiti korekciju koja se dogodila na obvezničkim i dioničkim tržištima diljem svijeta.

 

Obveznice, dionice i(li) nekretnine

 

Za nas nema dileme, kvalitetna diverzifikacija imovine po svim klasama ključna je u izgradnji optimalnog portfelja. Procijenite sa svojim agentom za nekretnine kolika je trenutna vrijednost nekretninskog dijela portfelja kako biste mogli bolje optimizirati ulaganja u obveznice i dionice. Dugoročno gledano, trenutačna nestabilnost otvorila je mnoge investicijske prilike na tržištima i u svrhu maksimizacije budućih povrata, za investitore koji su spremni na višu razinu rizika, naši dionički fondovi InterCapital Global Equity i InterCapital SEE Equity mogu poslužiti kao efikasan način postizanja izloženosti i diverzifikacije globalnim i regionalnim dioničkim tržištima. S druge strane, za one s nižom/srednjom sklonošću riziku dugoročni potencijal vidimo u balansiranim strategijama koje, sukladno osobnim preferencijama, imovinu investiraju u obveznice i dionice. Takve strategije imaju fondovi InterCapital Income Plus (zastupljenost dionica je do maksimalno 20%) i InterCapital Balanced (zastupljenost dionica je do maksimalno 60%).

 

Ukoliko razmišljate o ulaganju ili imate bilo kakvih pitanja, slobodno nam se javite.

 

 

 

Ovaj blog pripremljen je u informativne svrhe na temelju podataka dostupnih i poznatih INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT
d.o.o. u trenutku njegove izrade i objave i kao takav podložan je promjenama. Cjelovit, točan i istinit opis UCITS fondova koji se
spominju u ovom blogu, propisanih obveza i povezanih rizika, možete pronaći na web stranici: https://icam.hr/investicijski-fondovi/
gdje su dostupni i Prospekt i Ključne informacije za ulagatelje svakog fonda na hrvatskom jeziku. Iznesene informacije, mišljenja, analize, zaključci, prognoze i projekcije isključivo su u informativne svrhe i ne predstavljaju investicijski savjet ili preporuku glede kupnje, držanja ili prodaje financijskih instrumenata, niti ponudu ili poziv na davanje ponude. Iznesene analize temelje se na javno dostupnim informacijama, koje INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o. smatra pouzdanima, ali za čiju potpunost i točnost ne preuzima nikakvu odgovornost kao ni odgovornost ni obvezu davati informacije o promjenama u iznesenim mišljenjima ili informacijama. Rizici povezani s ulaganjem u financijske, novčane ili investicijske instrumente koji su predmet analize nisu u cijelosti objašnjeni. Investitori trebaju donijeti vlastitu odluku o eventualnom ulaganju bez oslanjanja na blogu iznesene stavove.

Branimir Baričić

PRODAJA
Objavljeno
25. junija 2020.

Želite investirati? Ne znate kako i gdje? Mi smo tu da Vam pomognemo.

Javite nam se arrow_forward