Uredba o novčanim fondovima

17.08.2018.

Društvo je u procesu prilagodbe novoj zakonskoj regulativi – Uredbi o novčanim fondovima (Uredba (EU) 2017/1131 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o novčanim fondovima, dalje: Uredba) . Uredba uređuje regulatorni okvir koji moraju zadovoljavati investicijski fondovi kako bi se mogli klasificirati kao „novčani“. 

Uzimajući u obzir opseg zahtjeva koje nameće Uredba, te trenutne tržišne uvjete, poglavito na novčanom tržištu, Društvo je donijelo poslovnu odluku da dosadašnji novčani fond InterCapital Short Term Bond fond (ranije: InterCapital Money fond) preoblikuje u kratkoročni obveznički fond. Osim toga, provesti će se bitne izmjene prospekta predmetnog fonda, izmjenom cilja i strategije, odnosno ograničenja ulaganja. Navedenim izmjenama u određenoj mjeri će se povećati i razina rizičnosti navedenog fonda, mjereno sintetičkim pokazateljem rizičnosti i uspješnosti. Prospekt sa bitnim izmjenama trenutno je u postupku odobrenja od strane Hrvatske agencija za nadzor financijskih usluga.

Detalji o bitnim izmjenama, utjecaju istih na rizičnost fonda, te ostale relevantne informacije bit će pravovremeno objavljeni ulagateljima u fond nakon što ih odobri Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga.     

Ivan Kurtović

PREDSJEDNIK UPRAVE

Želite investirati? Ne znate kako i gdje? Kontaktirajte nas i mi ćemo sve riješiti.

Javite nam se arrow_forward