Aktualne ETF vijesti – siječanj 2023.

Revizije indeksa SBITOP TR

Na redovnoj kvartalnoj reviziji indeksa u prosincu osim promjene udjela pojedine dionice nije došlo do promjene u sastavu, dok je na izvanrednoj reviziji indeksa u siječnju u sastav ušla dionica EQUINOX.

CINKARNA CELJE u 2023. godini će investicije usmjeriti prema unaprjeđenju kvalitete, operativnu sigurnost i povećanje proizvodnih kapaciteta

Obzirom na trenutne uvjete na tržištu, očekivanja za cijene pigmenta titanijevog dioksida (za koji grupa vjeruje da je dosegao vrhunac cijene prošle godine) i makroekonomske projekcije kompanija je predstavila plan za 2023. godinu:

Prihodi od prodaje planirani su na oko €200.6m, od čega €183.3m na stranim tržištima.

Marže će se stabilizirati na niže, a uz neizvjesne makroekonomske uvjete i nižu potražnju za pigmentom kompanija očekuje da proizvodni kapaciteti neće biti u potpunosti iskorišteni 2023. Bez obzira na teške tržišne uvjete, fokus ostaje na maksimiziranju kapaciteta i poboljšanju prodajne strukture. To će se pokušati realizirati kroz strategiju alociranja resursa na najprofitabilnije segmente. Što se tiče troškova, očekuje se značajan porast troškova energije i posebno sirovina za koje postoji mali broj dobavljača koji imaju snažnu pregovaračku moć.

EBITDA marža u 2023. trebala bi se kretati na razinama oko 10%, a konačna neto dobit oko €5.9m kao posljedica rasta troškova.

U narednim godinama Cinkarna planira većinu investicija usmjeriti prema unaprjeđenju kvalitete, operativnu sigurnost i povećanje proizvodnih kapaciteta – primarno za pigment titanijevog dioksida. Segment metalurgije i dalje će nastojati prilagoditi prodajne cijene i smanjiti operativne troškove. Ukoliko ne uspiju ostvariti uspješne rezultate, program metalurgije će se prekinuti. Financiranje će biti konzervativno, no u 2023. planiraju se veći kapitalni izdatci iznad prošlogodišnjih prosjeka posljednje 3 godine. Investicije će biti provedene individualno s obzirom na potrebe, kapacitete i prilike. Planirane kapitalne investicije iznose €20.5m

Zbog promjene u okolnostima promijenjena je politika isplate dividende u 2023. godini. Kompanija će isplatiti 50% neto dobiti u obliku dividende, smanjenje sa 75% koji su 2018. predviđeni strategijom za godine 2019. – 2023.

Picture1r

LUKA KOPER povećava kapaciteta kontejnerskog terminala, planira nove skladišne prostore te novi kamionski terminal

Grupa Luka Koper očekuje pomorski promet od 23.3m  tona, što je povećanje od 2% u odnosu na 2022. godinu. Rast prometa očekuje se u svim robnim grupama, osim tekućih tereta, budući da je protok mlaznog goriva još uvijek nizak.

U 2023. pomorski kontejnerski promet trebao bi doseći 1m TEU, što je 5% više u odnosu na 2022. Luka Koper će tako biti lider među jadranskim lukama. U 2023. godini pretovar automobila trebao bi iznositi 760k, što je 1% više u odnosu na 2022. godinu, budući da se automobilsko tržište u sadašnjim nesigurnim vremenima suočava s povremenim prekidima u opskrbnim lancima, opterećenosti brodskih i skladišnih kapaciteta te nepredvidivim društveno-političkim kretanjima u svijetu.

Glavni pokretač rasta prihoda od prodaje bit će povećanje prometa u temeljnom protoku i ostalim uslugama  te rast cijena, no konačni prihod od prodaje bit će za 4% niži zbog manjih planiranih prihoda od skladišta u odnosu na 2022. kada je u prosjeku bilo dulje vrijeme zadržavanja robe u istome.

Konačna neto dobit očekuje se da će biti 50% manja u odnosu na planiranu dobit ove godine, uglavnom zbog nižih neto prihoda od prodaje i inflatornih pritisaka koji će se odraziti na rast troškova.

Ključni investicijski projekti 2023. bit će vezani uz povećanje kapaciteta kontejnerskog terminala, izgradnju dodatnih otvorenih skladišnih prostora za prekrcaj automobila, povećanje skladišnih kapaciteta za generalne terete, izgradnju novog kamionskog terminala i nabavu opreme. Grupa će u 2023. za projekte održivog razvoja izdvojiti €14.5m, što predstavlja 24.7% ukupno planiranih investicija.

Picture2w

TELEKOM SLOVENIJE u 2023. očekuje rast EBITD-a i net dobiti uz smanjenje marži

Grupa Telekom Slovenije postavila je ambiciozan plan za 2023. godinu, s fokusom na preokret trenda iz posljednjih nekoliko godina i postizanje rasta prihoda i broja korisnika u svim segmentima, te na taj način planira učvrstiti tržišni udio i ostati tržišni lider.

Grupa planira ukupno €680.8m poslovnih prihoda. Unatoč planiranom rastu, usmjerenosti na razvoj, kontinuiranoj optimizaciji troškova poslovanja i pažljivom upravljanju rizicima, najveći čimbenici ključnih financijskih pokazatelja u narednoj godini bit će neizvjesnost na tržištima cijena električne energije i rast kamatnih stopa. Ako se ostvare uvjeti kakve grupa planira, EBITDA bi trebala iznositi €206.2m i neto dobit od €20.1m. Uz preračunavanje plana na cijene električne energije iz 2022. godine, planirani rast Grupe Telekom Slovenije za iduću godinu donio bi neto dobit veću od one iz 2022. za 32% i 6% veću EBITDA.

Grupa Telekom Slovenije planira €205.5m ulaganja za 2023. Uz proširenje i nadogradnju pristupne mreže te kontinuirani razvoj i modernizaciju mobilne mreže, planirana ulaganja uključuju i programska prava i kapitalizaciju najmova u skladu s MSFI 16. Grupa je također najavila da će se fokusirati na stvaranje čvrstih partnerstava, optimizaciju poslovanja, razvoj najsuvremenijih ICT usluga i rješenja te pružanje boljeg korisničkog iskustva.

Picture3e

POZAVAROVALNICA SAVA planiran rast na svim tržištima na kojima je Grupa prisutna na temelju tri strateška prioriteta

U 2023. Grupa planira ostvariti više od €800m operativnih prihoda (bruto zaračunate premije plus ostali operativni prihodi), što predstavlja rast od 4% u usporedbi s 2022., s planiranim rastom na svim tržištima na kojima je Grupa prisutna. Očekuje se da će ciljani kombinirani omjer ostati ispod 95%, a povrat na investicijski portfelj planira se na više od 1.5%. Grupa očekuje ostvariti neto dobit od najmanje €53m što znači povrat na kapital od najmanje 9.5%. Omjer solventnosti planiran je u istom rasponu koji je postavljen za cijelo razdoblje strategije.

Plan za 2023. godinu temeljen je na strategiji za razdoblje između 2023. i 2027. godine koja se temelji na tri ključna strateška prioriteta:

  • Kupac u središtu kao ključni prioritet dosadašnje strategije, koju grupa planira i dalje razvijati da bi se približila kupcu i njegovim potrebama i željama
  • Optimizacija poslovnih procesa informacijskim, komunikacijskim i organizacijskim promjenama koje zahtijeva okruženje, regulativa i strateški fokus na kupca
  • Djelovanje u skladu s regulativom održivosti i vlastitom obvezom kao grupe da radi prema održivosti u tri ključna područja: okoliš, društvo i upravljanje (ESG)

U razdoblju 2023. – 2027. grupa je najavila da planira isplatiti 35% do 45% neto dobiti u obliku dividende na godišnjoj razini.

ZAVAROVALNICA TRIGLAV planira dalje jačati svoju poziciju na postojećim tržištima te tražiti prilike na tržištima EU kroz partnerstva

Grupa Triglav predviđa da će 2023. gospodarska situacija postati još izazovnija, ali u kojoj će nastaviti poslovati sigurno i profitabilno.

U 2023. godini Triglav planira ostvariti dobit prije oporezivanja od €95m do 110m. Uzimajući u obzir trenutno dostupne projekcije i procijenjenu gospodarsku situaciju, dobit prije oporezivanja je nešto niža od smjernica za dobit 2022. Planirano je i povećanje obujma poslovanja u 2023. te da bruto zaračunata premija dosegne €1.5 – €1.6 milijardi.

Osim toga, grupa planira osigurati visoku razinu profitabilnosti osiguranja postizanjem kombiniranog omjera ispod 94% u neživotnim i zdravstvenim osiguranjima. Kao vodeća osiguravajuća i financijska grupacija u Sloveniji i Adria regiji, Triglav planira dalje jačati svoju poziciju na postojećim tržištima, te tražiti prilike na tržištima EU kroz partnerstva.

Grupa će nastaviti težiti racionalizaciji troškova, učinkovitom upravljanju rizicima, financijskoj stabilnosti i zadržavanju visoke kreditne ocjene priznatih agencija za kreditni rejting. Politika dividendi ostaje nepromijenjena s minimalnom isplatom od 50% neto dobiti ostvarene u prethodnoj poslovnoj godini.

ICAM OUTLOOK očekivanja za 2023. godinu

Nakon turbulentne 2022. godine koja je bila iznimno teška za gotovo sve vrste ulaganja, očekuje li nas u 2023. zaokret i oporavak? Hoće li inflacija nastaviti ubrzavati, kako će središnje banke reagirati i kako će to utjecati na uvjete na tržištu? Jesmo li prošli dno na obvezničkim i dioničkim tržištima? U našoj prezentaciji tržišnih očekivanja saznajte odgovore na ova i mnoga druga pitanja na ovom linku.

Silvija Ravlić Varga, CFA

UPRAVITELJ FONDA
Objavljeno
16. siječnja 2023.

Želite investirati? Ne znate kako i gdje? Mi smo tu da Vam pomognemo.

Javite nam se arrow_forward