Nebitne promjene Prospekta InterCapital Commodity Strategy

23.02.2023.

Društvo INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o., Zagreb, Masarykova 1, dana 23. veljače 2023. godine usvojilo je nebitne promjene Prospekta InterCapital Commodity Strategy otvorenog alternativnog investicijskog fonda s javnom ponudom. Izmjene se odnose na popis troškova koji se mogu naplatiti, kao i na uvjete pod kojima se može odstupiti od najnižeg iznosa ulaganja te glase:

“Od navedenog najnižeg iznosa pojedinačnih ulaganja može se odstupiti na temelju odluke Uprave Društva, bez provedbe nebitnih promjena ovog Prospekta i to kada je riječ o klasi A, pri čemu taj iznos može biti jedino niži od onog koji je prethodno naveden u Prospektu. Odstupanje je primarno namijenjeno za Ulagatelje koji već imaju imovinu u ostalim fondovima pod upravljanjem Društva, ali Društvo ima pravo odstupiti od pravila o najnižoj uplati i kod ostalih Ulagatelja u slučaju kada je riječ o direktnoj prodaji.”

Prospekt i Pravila Krovnog UCITS ETF-a, dostupni su na mrežnim stranicama Društva (www.icam.hr) te pozivamo ulagatelje da se upoznaju sa sadržajem navedenih dokumenata (link).

Nebitne promjene Prospekta stupaju na snagu 23. veljače 2023. godine.

Želite investirati? Ne znate kako i gdje? Kontaktirajte nas i mi ćemo sve riješiti.

Javite nam se arrow_forward