Obavijest o okončanju početne ponude udjela i početku rada fonda InterCapital Commodity Strategy

15.02.2023.

Nastavno na obavijest o početku početne ponude udjela u fonda INTERCAPITAL Commodity Strategy otvoreni alternativni investicijski fond s javnom ponudom (dalje u tekstu: „Fond“) koja je objavljena na mrežnim stranicama dana 16. 01. 2023. godine, društvo INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o., Zagreb, Masarykova 1, ovim putem daje obavijest da je početna ponuda uspješno provedena te je i prije roka od 23. 02. 2023. godine prikupljen iznos naveden u prethodnoj obavijesti. Stoga je početna ponuda udjela u Fondu okončana te je Fond započeo s radom dana 08. 02. 2023. godine.

U nastavku iznosimo temeljna obilježja Fonda.

Fond je otvoreni alternativni investicijski fond s javnom ponudom što znači da je namijenjen malim i profesionalnim ulagateljima. Fond je prvenstveno namijenjen ulagateljima koji žele biti posredno i neposredno izloženi tržištu roba putem financijskih instrumenata sukladno ograničenju (izloženost putem ulaganja u financijske izvedenice), koji namjeravaju svoja sredstva uložiti na razdoblje od pet i više godina te koji su spremni prihvatiti visoko rizično ulaganje, uz veću mogućnost povećanja vrijednosti ulaganja u predloženom horizontu ulaganja. Fond je izdao 4 klase udjela (A, B, C i D), koje se međusobno razlikuju po pojedinim elementima poput prodajnih kanala, najnižeg iznosa pojedinačnih ulaganja, naknade za upravljanje, izlazne i ulazne naknade te subjektima kojima je dopušteno ulaganje u pojedinu klasu udjela. Valuta Fonda je EUR.

Prije donošenja investicijske odluke o ulaganju u Fond, ključno je da se potencijalni ulagatelji upoznaju sa Prospekom i Pravilima Fonda kao i dokumentima s ključnim informacijama za ulagatelje, kako bi mogli na temelju svih relevatnih podataka odlučiti o ulaganju u Fond.

Prospekt i Pravila Fonda, kao i dokumenti s ključnim podacima za ulagatelje dostupni su na linkovima (Prospekt i Pravila, Dokument s ključnim informacijama), te pozivamo ulagatelje da se upoznaju sa njihovim sadržajem.

Želite investirati? Ne znate kako i gdje? Kontaktirajte nas i mi ćemo sve riješiti.

Javite nam se arrow_forward