Nebitne promjene Prospekta InterCapital Krovnog UCITS ETF-a

26.10.2021.

Društvo INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o., Zagreb, Masarykova 1, dana 26. listopada 2021. godine usvojilo je nebitne promjene Prospekta INTERCAPITAL Krovnog UCITS ETF-a u dijelu koji se odnosi na podatke o depozitaru. Naime, umjesto postojećeg depozitara Addiko Bank d.d., Zagreb, Slavonska avenija 6, OIB: 14036333877, društvo je sklopilo ugovor o obavljanju poslova s novim depozitarom OTP banka d.d., Split, Domovinskog rata 61, OIB: 52508873833. Promjena depozitara odobrenja je rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, broj klase: UP/I 972-02/21-01/40 od 29. rujna 2021. godine.

Prospekt i Pravila krovnog UCITS ETF-a dostupni su ovdje, kao i ključni podaci za ulagatelje (InterCapital CROBEX10tr i InterCapital SBI TOP) te pozivamo ulagatelje da se upoznaju sa sadržajem navedenih dokumenata.

Izmjene Prospekta stupaju na snagu dana 26. listopada 2021. godine.

Želite investirati? Ne znate kako i gdje? Kontaktirajte nas i mi ćemo sve riješiti.

Javite nam se arrow_forward