Obavijest o bitnim promjenama Prospekta

28.07.2023.

Ovim putem društvo INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o., Zagreb, Masarykova 1 (“ICAM” ili „Društvo“) Vas obavještava o bitnim promjenama prospekta krovnog otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom (UCITS) InterCapital Asset Management („Prospekt“).  Bitne promjene Prospekta odobrene su rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, broj klase: UP/I 992-02/23-03/01 od 27. srpnja 2023. godine.

 

Ovim bitnim promjenama su izmijenjena ograničenja ulaganja kod pojedinih pod-fondova kako bismo:

1. povećali ograničenje ulaganja u:

    •  financijske instrumente koje izdaje SAD,
    • za koje jamči SAD
    • ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave SAD-a te,

2. definirali moguće financijske instrumente kojima se postiže izloženost svjetskim dioničkim tržištima.

Također, s obzirom na bitnu izmjenu, profil rizičnosti InterCapital Dollar Bond pod-fonda se mijenja iz dosadašnjeg niskog profila rizičnosti u umjeren profil rizičnosti.

Bitne promjene se odnose samo na pod-fondove InterCapital Dollar Bond i InterCapital Dollar Balanced.

U nastavku možete pročitati detaljni opis bitnih promjena te Vaša prava kao ulagatelja.

InterCapital Dollar Bond

Bitne promjene prospekta Krovnog fonda koje se tiču InterCapital Dollar Bond pod-fonda, odnose se na promjenu strategije i ograničenja ulaganja, i to na način da se proširuju moguća ulaganja i na prenosive vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamče SAD, i to do 100% neto imovine pod-fonda. Na taj način, uz već postojeću mogućnost ulaganja do 100% neto imovine tog pod-fonda u prenosive vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamče Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Republike Hrvatske, iznimno od ograničenja iz članka 254. stavka 1. Zakona, a za što je pod-fond već ranije dobio odobrenje HANFA-e u skladu s člankom 256. Zakona, pod-fond InterCapital Dollar Bond sad predviđa i mogućnost ulaganja do 100% neto imovine i u prenosive vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamče SAD.

Također, bitnim se promjenama prospekta Krovnog fonda mijenja i profil rizičnosti InterCapital Dollar Bond pod-fonda i to na način da umjesto dosadašnjeg niskog profila rizičnosti pod-fond ima umjeren profil rizičnosti, pri čemu Društvo koristi skalu profila rizičnosti s 4 razine (vrlo niska, niska, umjerena ili visoka).

InterCapital Dollar Balanced

Bitne promjene prospekta Krovnog fonda koje se tiču InterCapital Dollar Balanced pod-fonda odnose se na promjenu strategije i ograničenja ulaganja, i to na način da se proširuju dozvoljena ulaganja. Naime, uz ostalu imovinu prema dosadašnjem prospektu, dozvoljenim ulaganjima se umjesto dosadašnjih dionica definiraju instrumenti kojima se izlaže svjetskim dioničkim tržištima. Preostale do sada dozvoljene vrste imovine tog pod-fonda nisu se mijenjale. Također, proširuju se moguća ulaganja i na prenosive vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamče SAD ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave tih država, i to do 100% neto imovine pod-fonda. Na taj način se proširuje mogućnost ulaganja iznimno od ograničenja iz članka 254. stavka 1. Zakona, a za što je pod-fond već ranije dobio odobrenje Hanfe. Naime, u postojećem prospektu već je omogućeno ulaganje do 100% neto imovine tog pod-fonda u prenosive vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamče Republika Hrvatske, Savezna Republika Njemačka, Francuska Republika i Kraljevina Nizozemska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave tih država kao i javno međunarodno tijelo kojemu pripadaju jedna ili više država članica EU. Prospekt pod-fonda InterCapital Dollar Balanced predmetnim bitnim promjenama predviđa dodatno i mogućnost ulaganja do 100% neto imovine i u prenosive vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamče SAD ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave SAD-a.

Stupanje na snagu bitnih promjena Prospekta

Bitne promjene Prospekta stupaju na snagu u roku od 40 (četrdeset) dana od dana objave obavijesti o bitnim promjenama, odnosno dana 06. rujna 2022. godine.

Prava ulagatelja

Svi ulagatelji imaju pravo tražiti otkup udjela bez plaćanja izlazne naknade u roku od 40 (četrdeset) dana od dana objave obavijesti o bitnim promjenama Prospekta, odnosno u razdoblju od 28. srpnja 2023. godine pa do 05. rujna 2023. godine. Napominjemo da se i istekom spomenutog perioda neće promijeniti uvjeti raspolaganja udjelima, tj. i nakon navedenog perioda ćete moći udjelima slobodno raspolagati po uvjetima koji su vrijedili prilikom kupnje udjela.

Novi Prospekt s bitnim izmjenama biti će dostupan na mrežnim stranicama Društva u trenutku kada bitne promjene stupe na snagu, a može Vam biti dostavljen i prije, na Vaš zahtjev.

Gore navedene promjene Prospekta izvršene su u najboljoj namjeri kako bi se postojećim i budućim klijentima omogućilo postizanje konkurentnih prinosa i poboljšanje ostalih benefita ulaganja u fondove i u narednim razdobljima.

Ako se odlučite za zamjenu udjela u neki od pod-fondova unutar krovnog UCITS fonda Društva, transakcija će biti izvršena bez naknada, te zadržavate mogućnost otkupa udjela u budućnosti bez plaćanja poreza na kapitalnu dobit.

U slučaju potrebe za dodatnim informacijama ili u slučaju eventualnih nejasnoća slobodno nas kontaktirajte putem e-mail adrese prodaja@intercapital.hr ili telefonskim pozivom na 01/4825-868.

InterCapital Asset Management d.o.o.

Želite investirati? Ne znate kako i gdje? Kontaktirajte nas i mi ćemo sve riješiti.

Javite nam se arrow_forward