Obavijest o likvidaciji alternativnog investicijskog pod-fonda s privatnom ponudom ICAM Outfox Macro Income Fund

23.01.2024.

Društvo INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o., Zagreb, Masarykova 1 (“Društvo”) je dana 23. siječnja 2024. godine donijelo odluku o istovremenom pokretanju i završetku likvidacijskog postupka alternativnog investicijskog pod-fonda s privatnom ponudom ICAM Outfox Macro Income Fund, ISIN: HRICAMUOMIF8, LEI: 529900CJNEWSSKJV0H80 („Pod-fond“). Naime, Pod-fond u razdoblju duljem od 30 (trideset) dana nije imao imovine i ulagatelje, slijedom čega su ispunjeni uvjeti iz članka 3. stavak 4. Pravilnika o likvidaciji i produljenju trajanja AIF-a (Narodne novine broj 26/2019, 137/2021, „Pravilnik o likvidaciji“) na temelju kojeg je Društvo kao upravitelj Pod-fonda dužno donijeti odluku o likvidaciji. Uzevši u obzir prethodno navedeno, kao i okolnost da Društvo više ne namjerava nuditi udjele u Pod-fondu, donesena je odluka o istovremenom pokretanju i završetku likvidacijskog postupka, sve s danom 23. siječnja 2024. godine. Riječ je o tzv. skraćenom likvidacijskom postupku koji se isti dan pokreće i zatvara i u kojem se ne primjenjuju sve odredbe Pravilnika o likvidaciji.

S obzirom da na dan donošenja odluke o likvidaciji ne postoje ulagatelji u Pod-fond, likvidacija nije od utjecaja na udjele, odnosno ulagatelje. Društvo kao likvidator Pod-fonda neće potraživati nikakvu naknadu na ime vođenja likvidacijskog postupka te su s danom donošenja odluke o likvidaciji podmirene sve dospjele obveze Pod-fonda.

Nakon donošenja prethodno navedene odluke o likvidaciji, svako daljnje izdavanje, zamjena ili otkup udjela u Pod-fondu nisu mogući.

Društvo će obavijest o istovremenom pokretanju i zatvaranju likvidacijskog postupka te izvještaj o stanju imovine i obveza Pod-fonda sa stanjem na dan koji prethodi danu donošenja odluke o likvidaciji dostaviti HANFA-i i depozitaru – društvu INTERKAPITAL vrijednosni papiri d.o.o., Zagreb, Masarykova 1, sve u skladu s odredbom članka 7. stavak 6. Pravilnika o likvidaciji.

Dodatne informacije o likvidaciji Pod-fonda moguće je dobiti u poslovnim prostorijama Društva na adresi Masarykova 1, Zagreb u razdoblju od 09-17 h svakog radnog dana kao i pozivom na broj telefona: +385 1 5540 886, ili dostavom upita putem mrežne stranice Društva: https://icam.hr/kontakt/.

Želite investirati? Ne znate kako i gdje? Kontaktirajte nas i mi ćemo sve riješiti.

Javite nam se arrow_forward