Obavijest o nebitnim promjenama Prospekta te promjenama Pravila UCITS fonda InterCapital (Generali) Nova Europa

16.01.2024.

Društvo INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o., Zagreb, Masarykova 1 („ICAM“) daje obavijest da su dana 29. prosinca 2023. godine izvršene nebitne promjene Prospekta UCITS fonda Generali Nova Europa, ISIN: HRFOINUNOEU6 i to u dijelu naziva samog fonda koji od danas glasi: InterCapital Nova Europa. Nebitne promjene napravljene su radi okolnosti da je ICAM 8. kolovoza 2023. godine preuzelo upravljanje ovim fondom uslijed pripajanja društva INTERKAPITAL Investments d.o.o., Zagreb, Savska cesta 106, OIB: 61865183767 (ranije pod tvrtkom Generali Investments d.o.o.) ICAM-u.

U skladu s navedenim, ujedno su izvršene i izmjene Pravila ovog fonda i to isključivo u dijelu naziva samog fonda, kako je prethodno opisano. Skrećemo pažnju da navedene izmjene Prospekta i Pravila nisu ni na koji način od utjecaja na prava ulagatelja koja ostaju u cijelosti neizmijenjena.

Prospekt i Pravila UCITS fonda InterCapital Nova Europa dostupni su ovdje, te pozivamo ulagatelje da se upoznaju sa sadržajem navedenih dokumenata.

Izmjene Prospekta i Pravila stupaju na snagu 16. siječnja 2024. godine.

InterCapital Asset Management d.o.o.

Želite investirati? Ne znate kako i gdje? Kontaktirajte nas i mi ćemo sve riješiti.

Javite nam se arrow_forward