Obavijest o nebitnim promjenama Prospekta UCITS krovnog fonda

04.09.2020.

Društvo INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o., Zagreb, Masarykova 1 („Društvo“) dana 4. rujna 2020. godine usvojilo je nebitne promjene Prospekta InterCapital UCITS krovnog otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom.    

Nebitne promjene sastoje se u slijedećem:   

(i) popis UCITS fondova pod upravljanjem Društva nadopunjen je sa slijedećim UCITS fondovima čije upravljanje je Društvo preuzelo dana 24. kolovoza 2020. godine od društva PLATINUM INVEST d.o.o., Zagreb, Ignjata Đorđića 8, OIB: 85233080106 i to: Platinum Global Opportunity, ISIN HRPNINUPJIE7, Platinum Blue Chip, ISIN HRPNINUPBLC2 i Platinum Corporate Bond, ISIN HRPNINUPCOB6;   

(ii) potpis imatelja udjela na punomoći kojom ovlašćuje opunomoćenika da raspolaže njegovim  udjelima mora biti ovjeren po javnom bilježniku, a u slučaju da je ovjeru izvršio javni bilježnik izvan Republike Hrvatske potreban je prijevodi ovjere te odgovarajuća potvrda takve isprave;   

(iii) naknada depozitaru za pod-fond InterCapital Bond iznosi 0,10%.   

Nadalje, Društvo je izvršilo i nebitne promjene prospekta slijedećih UCITS fondova:  Platinum Global Opportunity, Platinum Blue Chip i Platinum Corporate Bond.   

Nebitne promjene sastoje se u okolnosti da je Prospekt svakog od navedenih fondova trebalo prilagoditi okolnosti da je od 24. kolovoza 2020. godine upravljanje istima preuzelo Društvo. Stoga dijelovi Prospekta koji su navedeni niže pod točkama (i) do (ix) više nisu bili aktualni te ih je trebalo nadopuniti s podacima koji odgovaraju Društvu.   

U tom smislu su izvršene izmjene u slijedećim dijelovima svakog od Prospekta:   

(i) osnovni podaci o fondu;

(ii) podaci o društvu za upravljanje;

(iii) popis UCITS fondova pod upravljanjem Društva;

(iv) podaci o članovima Uprave i Nadzornog odbora;

(v) Politika primitaka;

(vi) Popis delegiranih poslova;

(vii) Rješavanje prituži ulagatelja

(viii) Sukob interesa

(ix) Revizor   

Prethodno navedeno u cijelosti se primjenjuje na jednak način na sva 3 samostalna UCITS fonda.   

Prospekt krovnog UCITS fonda je dostupan ovdje, kao i Prospekti samostalnih UCITS fondova (Platinum Corporate Bond, Platinum Global Opportunity i Platinum Blue Chip), te pozivamo ulagatelje da se upoznaju sa sadržajem navedenih dokumenata.    

Izmjene Prospekta krovnog UCIT fonda kao i Prospekta samostalnih fondova stupaju na snagu 4. rujna 2020. godine.

Hrvoje Čirjak

ČLAN UPRAVE

Želite investirati? Ne znate kako i gdje? Kontaktirajte nas i mi ćemo sve riješiti.

Javite nam se arrow_forward