Obavijest o pripajanju UCITS pod-fondova

01.03.2024.

Društvo INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o., Zagreb, Masarykova 1 („Društvo“) ovim putem obavještava ulagatelje da je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga odobrila pripajanje pod-fonda InterCapital Conservative Balanced, pod-fondu InterCapital Balanced (pripajanje će biti provedeno 11.04.2024.).

U skladu s odredbama važećeg Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom Društvo će ulagatelje u navedene fondove obavijestiti o svim radnjama i okolnostima pripajanja, kako bi mogli procijeniti implikacije koje će pripajanje imati na njihovu imovinu.

InterCapital Asset Management d.o.o.

Želite investirati? Ne znate kako i gdje? Kontaktirajte nas i mi ćemo sve riješiti.

Javite nam se arrow_forward