Nebitne izmjene Prospekta InterCapital krovnog UCITS ETF-a

25.03.2024.

Društvo INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o., Zagreb, Masarykova 1 („Društvo“) dana 25. ožujka 2024. godine izvršilo je nebitne izmjene Prospekta INTERCAPITAL krovnog UCITS ETF-a  („Fond“), što uključuje usklađenje teksta Prospekta u dijelu klase B pod-fonda InterCapital BET-TRN UCITS ETF radi uvrštenja na Bukureštansku burzu.

 

Prospekt Fonda dostupan je na mrežnim stranicama Društva (www.icam.hr), te pozivamo ulagatelje da se upoznaju sa sadržajem dokumenta.

 

Ažurirani Prospekt stupa na snagu 25.3.2024.

InterCapital Asset Management d.o.o.

Želite investirati? Ne znate kako i gdje? Kontaktirajte nas i mi ćemo sve riješiti.

Javite nam se arrow_forward