Obavijest o provedenom pripajanju UCITS fondova

15.12.2023.

Društvo INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o., Zagreb, Masarykova 1, ovim putem obavještava da je dana 14. prosinca 2023. godine provedena statusna promjene pripajanja UCITS fonda Generali Victoria UCITS pod-fondu InterCapital SEE Equity te UCITS fonda Generali Plus UCITS pod-fondu InterCapital Short Term Bond.

Provođenjem statusne promjena pripajanja UCITS fondova fondovi prenositelji prestali su postojati bez provođenja likvidacije, a sva imovina, prava i obveze fondova prenositelja prešli su na fondove preuzimatelje.

Ulagateljima u Generali Victoria dodijeljeni su udjeli u pod-fondu InterCapital SEE Equity. Ulagateljima u Generali Plus dodijeljeni su udjeli u pod-fondu InterCapital Short Term Bond.  Svi ulagatelji će biti informirani o novom broju udjela koje posjeduju.

Prospekt, Pravila te Dokumenti s ključnim podacima za ulagatelje pod-fondova dostupni su na mrežnim stranicama Društva, te pozivamo ulagatelje da se upoznaju sa sadržajem navedenih dokumenata.

InterCapital Asset Management d.o.o.

Želite investirati? Ne znate kako i gdje? Kontaktirajte nas i mi ćemo sve riješiti.

Javite nam se arrow_forward