Obavijest o stupanju na snagu bitnih promjena Prospekta InterCapital Krovnog UCITS fonda te nebitnim promjenama Prospekta

01.04.2021.

Društvo INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o., Zagreb, Masarykova 1 („Društvo“), ovim putem daje obavijest o stupanju na snagu bitnih promjena Prospekta Krovnog InterCapital UCITS fonda („Prospekt“) u dijelu koji se odnosi na pod-fondove InterCapital Bond te InterCapital Global Bond. Detaljno pojašnjenje izmjena Prospekta sadržano je u obavijesti od 19. veljače 2021. godine kojom možete pristupiti na mrežnim stranicama Društva.

Društvo je također izvršilo nebitne izmjene Prospekta kod pod-fonda InterCapital Income Plus u dijelu koji se odnosi na radno vrijeme (tzv. cut off time), odnosno vrijeme unutar radnog dana do kojeg se smatra da je zahtjev za izdavanje ili otkup udjela zaprimljen isti dan, što je od utjecaja na obračun cijene udjela. Tzv. cut off time produžen je na 16:30 h, te će se svi zahtjevi za izdavanje ili otkup udjela koji su zaprimljeni na radni dan do 16:30 h smatrati da su zaprimljeni upravo na taj dan te će se i obračunati po cijeni udjela od tog dana. Zahtjevi koji su zaprimljeni nakon 16:30 h smatrat će se da su zaprimljeni idući radni dan te će se obračunati po cijeni udjela slijedećeg radnog dana. Navedena promjena odnosi se isključivo na pod-fond InterCapital Income Plus, dok kod ostalih pod-fondova nije došlo do izmjena. Nebitne promjene Prospekta stupaju na snagu dana 1. travnja 2021. godine.

Prospekt, Pravila te ključni podaci za ulagatelje (KIID) dostupni su na mrežnim stranicama Društva, te pozivamo ulagatelja da se upoznaju sa sadržajem navedenih dokumenata.

Hrvoje Čirjak

ČLAN UPRAVE

Želite investirati? Ne znate kako i gdje? Kontaktirajte nas i mi ćemo sve riješiti.

Javite nam se arrow_forward