Odobrenje za osnivanje i upravljanje alternativnim investicijskim fondom s javnom ponudom

02.12.2022.

Društvo INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o., Zagreb, Masarykova 1 (“Društvo”), ovim putem daje obavijest da je dana 30. studenoga 2022. godine doneseno rješenje Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, broj klase: UP/I 992-02/22-01/27, ur. broj: 326-01-40-42-22-16 (“Rješenje”), kojim se izdaje odobrenje za osnivanje i upravljanje otvorenim alternativnim investicijskim fondom s javnom ponudom INTERCAPITAL Commodity Strategy otvoreni alternativni investicijski fond s javnom ponudom (“Fond”).

Rješenjem se odobravaju Prospekt i Pravila Fonda, kao i izbor depozitara Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb, Radnička cesta 50.

Fond je otvoreni alternativni investicijski fond s javnom ponudom što znači da je namijenjen malim i profesionalnim ulagateljima. Fond je prvenstveno namijenjen ulagateljima koji žele biti posredno i neposredno izloženi tržištu roba putem financijskih instrumenata sukladno ograničenju (izloženost putem ulaganja u financijske izvedenice), te koji namjeravaju svoja sredstva uložiti na razdoblje od pet i više godina, te koji su spremni prihvatiti visoko rizično ulaganje, uz veću mogućnost povećanja vrijednosti ulaganja u predloženom horizontu ulaganja. Fond je izdao 4 klase udjela (A, B, C i D), koje se međusobno razlikuju po pojedinim elementima poput prodajnih kanala, najnižeg iznosa pojedinačnih ulaganja, naknade za upravljanje, izlazne i ulazne naknade te subjektima kojima je dopušteno ulaganje u pojedinu klasu udjela. Valuta Fonda je EUR.

Prospekt i Pravila Krovnog fonda dostupni su ovdje, kao i ključni podaci za ulagatelje (InterCapital Commodity Stratetegy – klasa A, InterCapital Commodity Stratetegy – klasa B, InterCapital Commodity Stratetegy – klasa C, InterCapital Commodity Stratetegy – klasa D)  te pozivamo potencijalne ulagatelje da se obavezno upoznaju sa sadržajem navedene dokumentacije prije donošenja odluke o ulaganju. Pri tome Društvo ističe da će naknadno na svojoj mrežnoj stranici objaviti uvjete, datum početka i završetka početne ponude udjela u Fondu.

Želite investirati? Ne znate kako i gdje? Kontaktirajte nas i mi ćemo sve riješiti.

Javite nam se arrow_forward