Odobrenje za osnivanje i upravljanje otvorenim investicijskim fondom s javnom ponudom

12.10.2023.

Društvo INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o., Zagreb, Masarykova 1 (“Društvo”) ovim putem daje obavijest da je dana 12. listopada 2023. godine doneseno rješenje Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, broj klase: UP/I 992-02/23-01/60, ur. broj: 326-01-40-42-23-13 (“Rješenje”), kojim se izdaje odobrenje za osnivanje i upravljanje otvorenim investicijskim pod-fondom s javnom ponudom InterCapital Euro Money Market UCITS ETF („Pod-fond“). Rješenje obuhvaća i uključivanje Pod-fonda u krovni otvoreni investicijski fond s javnom ponudom InterCapital Krovni UCITS ETF, odobrenje prospekta i pravila Pod-fonda te odobrenje na izbor depozitara– OTP banka d.d. koji je depozitar postojećih UCITS ETF pod-fondova pod upravljanjem Društva.

Pod-fond će prvo biti upisan u SKDD d.d., Zagreb, Heinzelova 62a, te će biti uvršten na Zagrebačku burzu d.d., Zagreb, Ivana Lučića 2a/22 („Burza“).

Ulagatelji mogu trgovati udjelima Pod-fonda u pravilu isključivo na sekundarnom tržištu.

Prospekt i Pravila Krovnog fonda dostupni su ovdje, kao i dokument s ključnim podacima za ulagatelje (ovdje) te pozivamo potencijalne ulagatelje da se obavezno upoznaju sa sadržajem navedene dokumentacije prije donošenja odluke o ulaganju.

Društvo će naknadno na svojoj mrežnoj stranici objaviti točan datum uvrštenja na Burzu te početak trgovanja.

Želite investirati? Ne znate kako i gdje? Kontaktirajte nas i mi ćemo sve riješiti.

Javite nam se arrow_forward