Odobrenje za osnivanje i upravljanje otvorenim investicijskim fondom s javnom ponudom

14.05.2024.

Društvo INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o., Zagreb, Masarykova 1 (“Društvo”) ovim putem daje obavijest da je dana 14. svibnja 2024. godine doneseno rješenje Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, broj klase: UP/I 992-02/24-01/22, ur. broj: UP/I 992-02/24-01/22 (“Rješenje”), kojim se izdaje odobrenje za osnivanje i upravljanje otvorenim investicijskim pod-fondom s javnom ponudom InterCapital EUR Romania Govt Bond 5 – 10yr UCITS ETF („Pod-fond“). Rješenje obuhvaća i uključivanje Pod-fonda u krovni otvoreni investicijski fond s javnom ponudom InterCapital Krovni UCITS ETF, odobrenje prospekta i pravila Pod-fonda, odobrenje na izbor depozitara– OTP banka d.d. koji je depozitar postojećih UCITS ETF pod-fondova pod upravljanjem Društva, kao i odobrenje iznimke za ulaganje do 100% neto imovine Pod-fonda u dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj Rumunjska.

Pod-fond će prvo biti upisan u SKDD d.d., Zagreb, Heinzelova 62a, te će biti uvršten na Zagrebačku burzu d.d., Zagreb, Ivana Lučića 2a/22 („Burza“).

 

Ulagatelji mogu trgovati udjelima Pod-fonda u pravilu isključivo na sekundarnom tržištu.

 

Prospekt i Pravila Krovnog fonda Društvo će objaviti naknadno na svojoj mrežnoj stranici uz točan datum uvrštenja na Burzu te informacije o početku trgovanja.

Želite investirati? Ne znate kako i gdje? Kontaktirajte nas i mi ćemo sve riješiti.

Javite nam se arrow_forward