Odobrenje za osnivanje InterCapital Krovnog UCITS ETF-a

08.10.2020.

InterCapital Asset Management dobio odobrenje za osnivanje InterCapital Krovnog UCITS ETF-a unutar kojeg će se osnovati dva pod-fonda vezana na burzovne indekse.

Ovim Vas putem obavještavamo da je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na 42. sjednici Upravnog vijeća dana 8. listopada 2020. godine donijela Rješenje, broj klase: UP/I 972-02/20-01/19, ur. broj: 326-01-40-42-20-11 (dalje u tekstu: „Rješenje“) kojim se društvu INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o., Zagreb, Masarykova 1 („dalje u tekstu: „Društvo“) izdaje odobrenje za osnivanje i upravljanje krovnim otvorenim investicijskim fondom s javnom ponudom InterCapital Krovni UCITS ETF (dalje u tekstu: „Krovni fond“).

Krovni fond je otvoreni investicijski fond s javnom ponudom osnovan u skladu s odredbama Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom, Pravilnika o udjelima UCITS fonda, Smjernicama ESMA-e te ostale relevantne regulative koja uređuju UCITS fondove.

Krovni fond sastoji se od dva pod-fonda: (i) InterCapital CROBEX10tr UCITS ETF i (ii) InterCapital SBI TOP UCITS ETF.  

InterCapital CROBEX10tr UCITS ETF je otvoreni investicijski pod-fond s javnom ponudom koji prati burzovni indeks CROBEX10tr, čijim udjelima se trguje na uređenom tržištu, te predstavlja UCITS ETF.

InterCapital SBI TOP UCITS ETF je otvoreni investicijski pod-fond s javnom ponudom koji prati burzovni indeks SBI TOP, čijim udjelima se trguje na uređenom tržištu, te predstavlja UCITS ETF.

Svaki od pod-fondova ima dvije klase: klasu A i klasu B koje se međusobno razlikuju po denominaciji, pri čemu je klasa A izražena u HRK a klasa B u EUR.

Klasa A pod-fonda InterCapital CROBEX10tr UCITS ETF i klasa A pod-fonda InterCapital SBI TOP UCITS ETF bit će upisane u SKDD d.d. (dalje u tekstu: „SKDD“) te uvrštene na uređeno tržište (segment redovitog tržišta) Zagrebačke burze d.d. (dalje u tekstu: „ZSE“). U tu svrhu Društvo će u narednim danima podnijeti SKDD-u zahtjev za primitak u članstvo kao člana izdavatelja.

Nakon primitka u članstvo SKDD-a, Društvo će podnijeti ZSE-u zahtjev za uvrštenje udjela ETF-a na uređeno tržište.

Klasa B pod-fonda InterCapital CROBEX10tr UCITS ETF i klasa B pod-fonda InterCapital SBI TOP UCITS ETF bit će upisane u KDD – Centralna klirinško depotna družba, d.o.o., Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana, Slovenija (dalje u tekstu: „KDD“) te uvrštene na Ljubljansku burzu d.d. u segmentu složenih proizvoda. Društvo će postupak upisa udjela ETF-a klase B u KDD započeti kada se ispune regulatorne pretpostavke predviđene Uredbom (EU) broj 909/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. (CSDR) u odnosu na mogućnost prekograničnog pružanja usluga od strane KDD-a.

Društvo će po upisu u SKDD i uvrštenju na ZSE udjela ETF-a klase A objaviti datume početka i završetka početne ponude udjela, kao i datum do kojega će ulagateljima isplatiti uplaćena novčana sredstva u slučaju da okončanjem razdoblja za početnu ponudu nije prikupljen predviđeni iznos najniže vrijednosti imovine Krovnog fonda.

Prospekt i Pravila Krovnog fonda dostupni su ovdje, kao i ključni podaci za ulagatelje (InterCapital CROBEX10tr i InterCapital SBI TOP), te pozivamo potencijalne ulagatelje da se obavezno upoznaju sa sadržajem navedene dokumentacije prije donošenja odluke o ulaganju.

Društvo posebno napominje kako je upoznavanje ulagatelja s obilježjima ovog financijskog instrumenta ključno radi donošenja investicijske odluke, posebno uzevši u obzir da je riječ o financijskom instrumentu koji do sada nije bio upisan u SKDD-u i uvršten na ZSE te stoga može predstavljati novost za ulagatelje. U tu svrhu Društvo je, posebno u odnosu na male ulagatelje, izradilo poseban dodatak (Dodatak E) Prospekta u svrhu pojašnjenja temeljnih značajki ovog financijskog instrumenta. Pri tome ističemo kako je i dalje potrebno da se ulagatelji upoznaju sa sadržajem cijelog Prospekta, Pravila i ključnih dokumenata za ulagatelje (KIID), te se navedeni Dodatak E koristi isključivo kao pojašnjenje ovog financijskog instrumenta, ne i kao zamjena za Prospekt, Pravila i ključne dokumente za ulagatelje (KIID).

Hrvoje Čirjak

ČLAN UPRAVE

Želite investirati? Ne znate kako i gdje? Kontaktirajte nas i mi ćemo sve riješiti.

Javite nam se arrow_forward