Općenita obavijest o postupku i uvjetima preračunavanja hrvatske kune u euro

29.09.2022.

INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o., Zagreb, Masarykova 1 (dalje u tekstu: „Društvo“) kao društvo za upravljanje investicijskim fondovima te pružatelj financijskih usluga u smislu Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (Narodne novine broj 57/2022 i 88/2022; dalje u tekstu: „Zakon“) te Pravilnika o obavještavanju klijenata pružatelja financijskih usluga o uvođenju eura kao službene valute Republike Hrvatske (Narodne novine broj 90/2022; dalje u tekstu: „Pravilnik“) ovim putem obavještava ulagatelje o postupku i uvjetima preračunavanja hrvatske kune (HRK) u euro.

Ova obavijest odnosi se na sve ulagatelje u fondove pod upravljanjem Društva čija je valuta na današnji dan hrvatska kuna (HRK).

Dana 1. siječnja 2023. godine euro će postati službena valuta Republike Hrvatske te će se toga dana provesti preračunavanje cijena i drugih novčanih iskaza vrijednosti bez naknade, primjenom fiksnog tečaja konverzije sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje iz Zakona.

Fiksni tečaj konverzije

Fiksni tečaj konverzije iznosi 7,53450 kuna za 1 euro. Fiksni tečaj konverzije utvrđen je Uredbom Vijeća (EU) 2022/1208 od 12. srpnja 2022. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2866/98 u pogledu stope konverzije eura za Republiku Hrvatsku, objavljenoj u Službenom listu Europske unije odnosno Odlukom o objavi uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj koju je donijela Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 21. srpnja 2022. godine (Narodne novine broj 85/2022).

Opća pravila preračunavanja

Na dan 01. siječnja 2023. godine preračunavanje će se provesti tako što se cijena udjela u fondu koja se za dan koji prethodi danu uvođenja eura utvrđuje u HRK, na dan uvođenja eura iskazati u euru na temelju vrijednosti neto imovine fonda koja je preračunata u euro primjenom fiksnog tečaja konverzije, a dobiveni iznos zaokružit će se u skladu sa propisima kojima se uređuje poslovanje fondova, odnosno prospektom pojedinog fonda, kada je to primjenjivo.

Utjecaj preračunavanja na prava i obveze ulagatelja

Preračunavanje imovine fonda, te cijene udjela fonda neće imati utjecaj na prava i obveze ulagatelja iz ugovornog odnosa, te će isti ostati neizmijenjeni.

Informacije o razdoblju dvojnog iskazivanja cijena

Ulagateljima (imateljima udjela) će se u razdoblju od dana 5. rujna 2022. godine do zaključno dana 31. prosinca 2023. godine, dvojno prikazivati novčane vrijednosti za fondove čija je vrijednost prije dana 1. siječnja 2023. godine iskazana u kuni (HRK), i to novčani iskaz vrijednosti odnosno cijena udjela u fondovima, cijena udjela za početno i završno stanje te početno i završno stanje udjela, u izvatku o stanju i prometima udjelima u fondu, cijena udjela i stanje nakon transakcije u potvrdi o transakciji udjelima te agregirani iznos ex ante informacija o troškovima i naknadama, kada je to primjenjivo.

S obzirom da se cijene usluga (naknade) Društva  iskazuju u postotku, iste u navedenom razdoblju neće biti dvojno prikazane u poslovnim prostorijama i na mrežnoj stranici, dok će fiksni tečaj konverzije u poslovnim prostorijama i na mrežnoj stranici biti prikazan.

Dostava individualne obavijesti

Svaki ulagatelj, odnosno imatelj udjela zadržat će isti broj udjela koji je imao i prije preračunavanja te će se o istom obavijesiti putem individualne obavijesti sukladno Zakonu i Pravilniku, a koja će klijentima biti poslana najkasnije 30 dana od dana uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske. Iznimka postoji u odnosu na imatelje udjela u Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji koji će se obavijestiti objavom na mrežnim stranicama Društva te Ministarstva hrvatskih branitelja, sve u skladu s odredbama Pravilnika. Navedena individualna obavijest biti će poslana ulagateljima (imateljima udjela) koji su do datuma uvođenja eura imali ugovoren financijski proizvod ili uslugu u HRK čija je vrijednost iskazana u HRK, odnosno onim klijentima kojima je imovina ili potraživanje kod pružatelja financijskih usluga bila iskazana u HRK, odnosno koji su prije uvođenja eura kupili financijski proizvod ili primili financijsku uslugu u HRK.

Naposljetku, ističemo da je Društvo potpisnik Etičkog kodeksa za uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

U slučaju potrebe za pojašnjenjima oko implikacija uvođenja eur-a, slobodno nam se obratite.

 

Želite investirati? Ne znate kako i gdje? Kontaktirajte nas i mi ćemo sve riješiti.

Javite nam se arrow_forward