Kaj je sklad ETF: Pojasnitev 7 najpomembnejših pojmov

Najpreprostejši način vlaganja v hrvaške in slovenske delnice

Vlaganje v najboljša hrvaška in slovenska podjetja ni nujno zapleteno. Verjetno ste že slišali za ETF, pa vas zanima podrobnejša razlaga, kaj je ETF sklad in kakšne so njegove prednosti.

Cilj tega bloga je razložiti pojme povezane s skladi ETF, indekse in z njimi povezane pomembne kazalnike, vse v obliki kratkega »vodnika«.  S tem vam želimo olajšati odločitev in tudi samo vlaganje.

Izvedeli boste:

 • kaj je ETF;
 • kaj je borzni indeks;
 • kaj je Total return;
 • kakšna je razlika med NAV, iNAV in ceno;
 • kaj počne ustvarjalec trga (market maker);
 • kateri so bistveni kazalniki sklada v mesečnem poročilu ETF;
 • kaj so pasivne naložbe in v čem se razlikujejo od aktivnih naložb.

O ETF pišemo tudi iz lastnih izkušenj, saj je InterCapital Asset Management oktobra 2020 lansiral prve domače ETF, ki so na voljo na Zagrebški borzi; InterCapital CROBEX10tr (7CRO) i InterCapital SBITOP TR (7SLO).

Za omogočanje naložb na slovenskem trgu sta oba ETF februarja 2022 dalje na voljo od tudi na Ljubljanski borzi pod oznako ICCRO in ICSLO.

Kaj je ETF?

Okrajšava ETF pomeni exchange-traded fund. Najpreprostejši prevod tega bi bil “investicijski sklad, s katerim se trguje na borzi”.

Cilj ETF je replicirati gibanje izbranega indeksa, v tem primeru dveh delniških indeksov; CROBEX10 tr Zagrebške borze in SBITOP TR Ljubljanske borze. ETF s svojo sestavo in ceno delnice spremlja sestavo in ceno indeksa.

Kot hibrid dveh instrumentov (investicijskega sklada in delnice) ima ETF značilnosti obeh. Kupci ETF postanejo solastniki v investicijskem skladu, njegov portfelj sestavljajo delnice iz repliciranega indeksa, z delnicami ETF pa se na borzi trguje tako kot z delnicami.

Kaj je borzni indeks?

To je preprosto skupek delnic, ki predstavlja ali trg kot celoto ali pa njegov določen del.

Npr. SBITOP je glavni indeks Ljubljanske borze. Ko rečemo, da je slovenska borza v zadnjem tednu zrasla za 1 %, nam to pove, koliko se je v tem obdobju spremenila vrednost indeksa Ljubljanske borze SBITOP TR.

Sestava indeksa je vnaprej znana in je določena po kriterijih, ki jih določi lastnik indeksa, v tem primeru je to Ljubljanska borza.

Kaj je Total return?

V imenih CROBEX10 tr in SBITOP TR dodatek tr / TR označuje ETF, na katere se dividenda reinvestira.

To pomeni, da se dividenda vloži nazaj v iste delnice indeksa, ki so jo izplačale. Reinvestiranje “dviguje” ceno indeksa, na dolgi rok pa je skupni donos še višji, ker ima vlagatelj več »delnic« in je tako ob naslednjem izplačilu upravičen do višjega nominalnega zneska dividende.

Tako se ustvarja ETF z dodatnim donosom glede na sam indeks.

ETF, ki reinvestira dividendo, prinaša vlagateljem dodatno korist – nanjo se ne plača davka na dividende. Če bi samostojno kupili eno delnico podjetja iz nekega indeksa, bi na dividendo plačali davek (25 %).

Sklad ETF tega davka ni dolžan plačati, zato vlagatelj prejmete celoten znesek dividende.

Kakšna je razlika med NAV, iNAV in ceno?

Informacije o ETF so polne posebnih izrazov, številk in okrajšav, kot so NAV, iNAV in cena ETF. Da bi bolje razumeli, kaj je ETF in katere kazalnike spremljati, smo tukaj izpostavili pomembne informacije, zato začnimo po vrsti.

NAV (Net Assets Value)
Neto vrednost sredstev ETF. Tako kot pri investicijskih skladih se ETF obračunava enkrat na dan, ob koncu dneva, izračuna se vrednost sredstev, zmanjšana za obveznosti.

iNAV (indikativni NAV)
Neto vrednost sredstev ETF znotraj delovnega dne. Objavlja se vsakih 60 sekund na spletni strani Zagrebške borze in na spletni strani ICAM. To je vrednost sredstev ETF, ki temelji na ceni posamezne pozicije v trenutku izračuna.

Nakupna/prodajna cena ETF
Vrednost, po kateri se ETF prodaja in kupuje na borzi. Čez dan se spreminja pod vplivom gibanja iNAV ter glede na ponudbo in povpraševanje po ETF.

Kaj počne ustvarjalec trga (market maker)?

Ustvarjalec trga je posrednik, ki hkrati prikazuje naročila za nakup in prodajo ETF, z nekaj razlike v ceni. Ta razlika med nakupno in prodajno ceno je vnaprej določena in je bolj znana kot spread.

Trgovanje znotraj cenovnega območja je velika prednost za vlagatelja, saj sta na ta način nakup in prodaja delnic vedno razpoložljivi. Ustvarjalec je vedno pripravljen kupiti ali prodati znaten del delnic za naše trge.

Tak pristop pospešuje likvidnost, ki je prvi pogoj za kakovosten finančni instrument.

Kateri so bistveni kazalniki sklada v mesečnem poročilu ETF?

V mesečnem poročilu boste naleteli na različne kazalnike, značilne za ETF in z njimi povezane indekse. Poglejmo, kaj je kaj in zakaj jih je pomembno razlikovati.

Porocilo ETF sklad InterCapital CROBEX10tr povecanje del z znacilnostii sklad 2

 

Tracking difference
Ta parameter sledi izvedbi ETF glede na indeks, ki ga replicira. Natančneje, gre za razliko med donosi, ki jih je ustvaril ETF in donosi, ki jih je dosegel indeks v izbranem obdobju.

Obstoj te razlike je normalen pojav in je v določeni meri prisotna tudi pri najuspešnejših ETF. Razlika v donosu je lahko posledica transakcijskih stroškov ETF, obračunanih provizij, rebalansa indeksov itd.

Tracking error volatility
Kot že ime pove, je to razlika v gibanju med ceno ETF in ceno indeksa. Kaže, kako vzdržljiva je razlika v donosnosti med ETF in indeksom, kako tesno si “sledita”.

Gre za volatilnost (standardni odklon) razlike v letnih donosih ETF in ustreznega indeksa v določenem obdobju.

Graf primerjava sledenje razlika in napaka sledenje indikatorji volatilnosti za ETF A in B skozi cas 1

Slika 2. Tracking difference in tracking error volatility ETF A in B skozi čas

Tracking difference in tracking error volatility sta kazalnika, ki vam pomagata pri odločitvi za vlaganje v ETF.

Če je vaše primarno naložbeno merilo znesek celotnega donosa, potem bo za vas tracking difference verjetno pomembnejši ukrep. Primer tega bi bila dolgoročna naložbena strategija.

Če pa je vaš primarni kriterij stabilnost gibanja, vam bo bolj pomemben kazalnik tracking error volatility. Primer te opcije bi bila kratkoročna strategija z več trgovanja.

Total expense ratio (TER)
TER je indikator stroškov ETF na letni ravni. To vključuje provizije za upravljanje, provizije depozitarju in vse stroške, ki jih posredno krijejo imetniki deležev sklada.

Donosnost na kapital v zadnjih 12 mesecih (TTM ROE)
Preprosto prevedeno je to indikator dobičkonosnosti podjetij v indeksu. To je realizirani dobiček na enoto vloženega kapitala, izračunan glede na razmerje posameznih delnic v indeksu.

Aktualni dividendni donos indeksa
Kazalnik dividendnega prihodka delnic v indeksu, izračunan glede na razmerje posamezne delnice v indeksu.

Razmerje med ceno in dobičkom delnic indeksa v zadnjih 12 mesecih (TTM P / E)
Razmerje med ceno delnice in vrednostjo dobička podjetja, izračunano glede na razmerje posamezne delnice v indeksu. Kaže, koliko relativno cenejši ali dražji je določen indeks v primerjavi z drugimi indeksi.

Kaj so pasivne naložbe in v čem se razlikujejo od aktivnih naložb?

Indeksa CROBEX10tr in SBITOP TR predstavljata košarico najkakovostnejših delnic hrvaške in slovenske borze.

Če želite doseči izpostavljenost na hrvaškem in slovenskem trgu, lahko vsako posamezno delnico vedno kupite iz indeksa. Toda učinkovitejša možnost bi bila kupiti ETF, ki replicirajo te indekse – InterCapital CROBEX10tr in InterCapital SBITOP TR.

Prav iz tega izhaja enostavnost vlaganja prek ETF, ker se z enim nakupom posredno kupijo vse delnice komponente ustreznega indeksa. To je tudi razlog, da se cena ETF giblje v skladu z ustreznim indeksom.

Grafikon kretanja vrijednosti indeksa CROBEX10tr, InterCapital CROBEX10tr kupovne cijene i InterCapital CROBEX10tr NAV-a (izvor: Bloomberg, ICAM)
Grafikon 1. Kretanje vrijednosti CROBEX10 tr indeksa, InterCapital CROBEX10 tr kupovne cijene te InterCapital CROBEX10 NAV-a (izvor: Bloomberg, InterCapital Asset Management)

Graf 1. Premikanje vrednosti indeksa CROBEX10 tr, nabavne cene InterCapital CROBEX10 tr in InterCapital CROBEX10 NAV (vir: Bloomberg, InterCapital Asset Management)

Ker ETF InterCapital CROBEX10tr in InterCapital SBITOP TR replicirata indekse, pravimo, da gre za pasivno vlaganje.

Za razliko od pasivnega, se aktivno vlaganje nanaša na strategije, ki temeljijo na obsežnih analizah makroekonomskih kazalnikov, posameznih trgov in delnic. Aktivni pristop pomeni:

 • določiti pričakovanja tržnih gibanj in posameznih vlaganj;
 • pozicioniranje v skladu s tem;
 • spremljanje portfelja;
 • opravljanje rebalansa.

Odvisno od možnosti, individualnih preferenc, tolerance na tveganja in poznavanja trga je investitorju lahko všeč pasivno ali aktivno vlaganje.

Cilj aktivne naložbe je doseči višji donos od trga (indeksa). Pomembna sta skrbna izbira aktivnega upravljavca sklada in zaupanje v strokovno znanje, ki ga ta zagotavlja.

Poleg ETF-jev ponuja InterCapital Asset Management tudi širok nabor aktivno upravljanih skladov.

Obrnite se na nas z zaupanjem in uporabite naše izkušnje in strokovno znanje, da vam pomagamo sprejeti najboljšo naložbeno odločitev na podlagi individualne ocene tveganja – prijava na spletni sestanek.

Ta blog je bil pripravljen v informativne namene na podlagi podatkov, ki so na voljo in znani INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o. v času njegovega nastanka in objave in se kot tak lahko spremeni. Popoln, natančen in resničen opis skladov UCITS, ki se omenjajo v tem blogu, predpisanih obveznosti in s tem povezanih tveganj, lahko najdete na spletni strani: www.icam.hr/investicijski-fondovi, kjer so v hrvaškem jeziku dostopni tudi prospekt in ključne informacije za vlagatelje vsakega sklada. Predstavljene informacije, mnenja, analize, zaključki, napovedi in projekcije so zgolj informativne narave in ne predstavljajo naložbenega nasveta ali priporočila v zvezi z nakupom, posestjo ali prodajo finančnih instrumentov, niti ponudbe ali razpisa. Predstavljene analize temeljijo na javno dostopnih informacijah, ki jih INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o. šteje za zanesljive, vendar za njihovo popolnost in točnost ne prevzema nikakršne odgovornosti ali odgovornosti ali obveznosti posredovanja informacij o spremembah v mnenjih ali informacijah. Tveganja, povezana z vlaganjem v finančne, denarne ali naložbene instrumente, ki so predmet analize, niso v celoti pojasnjena. Vlagatelji se morajo sami odločiti o morebitni naložbi, ne da bi se zanašali na mnenja, izražena na blogu.

 

Silvija Ravlić Varga, CFA

UPRAVITELJ FONDA
Objavljeno
23. junija 2022.

Želite investirati? Ne znate kako i gdje? Mi smo tu da Vam pomognemo.

Javite nam se arrow_forward