Komentar ETF za maj 2022.

V maju so delniški trgi po svetu zabeležili precejšnjo volatilnost.

Invazija na Ukrajino, zaostritev denarne politike, nadaljevanje ukrepov za boj proti COVID-u na Kitajskem in dvig cen energije so trenutni pritiski, ki so preprečili spremembo razpoloženja na trgu. Centralne banke se še naprej soočajo z izjemno visoko inflacijo na eni strani in obeti za upočasnitev gospodarske rasti na drugi strani.

Še naprej ostaja vprašanje, kako se bodo potrošniki odzvali v razmerah restriktivnejše denarne politike in dviga cen na svetovni ravni.

Glede na to, da so regionalna gospodarstva odvisna od svetovnih trendov, so hrvaški in slovenski delniški trgi konec maja zabeležili nižje vrednosti v primerjavi z začetkom meseca. Skladno s tem sta padli vrednosti indeksov CROBEX10tr in SBITOP TR.

Med pomembnimi dogodki v tem delu leta izpostavljamo vrsto glavnih skupščin podjetij, kjer glasujejo o delitvi dobička iz preteklih let, torej o izplačilu dividend.

Tako je v maju Hrvaški Telekom (HT) izplačal 8 kun dividende na delnico (dividendni donos 4,5 %). To je največja pozicija ETC InterCapital CROBEX10tr, ki predstavlja 18,7 % NAV. Maja je bil v InterCapital SBITOP TR vplačan drugi del dividende podjetja Salus (SALR), ki prinaša 2,5% dividendni donos.

Junija nas čaka vrsta glavnih skupščin družb Zagrebške in Ljubljanske borze ter izplačila dividend treh slovenskih podjetij. Rekorderka po 9,1% dividendni donosnosti je trenutno slovenska zavarovalnica Zavarovalnica Triglav (ZVTG), ki je 8.6. izglasovala izplačilo dividend. Drugi podjetji, katerih izplačilo se pričakuje junija, sta še Cinkarne Celje (CICG) in NLB (NLB) z dividendno donosnostjo 7,0 % in 3,8 % (cene delnic na dan 31.5.2022).

Pred nami so meseci, v katerih pričakujemo izplačila dividend v ETF InterCapital CROBEX10tr in InterCapital SBITOP TR, pri čemer poudarjamo prednost vlaganja na hrvaški in slovenski borzni trg preko ETF, ki reinvestirajo dividende brez davčnih zmanjšanj in s tem dosegajo višje donose.

Ta blog je pripravljen v informativne namene na podlagi razpoložljivih in znanih podatkov INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o. v času njegove priprave in objave in se kot tak lahko spremeni. Popoln, natančen in resničen opis skladov UCTIS, ki so omenjeni v tem blogu, predpisanih obveznosti in s tem povezanih tveganj lahko najdete na spletni strani: www.icam.hr/investicijski-fondovi, kjer je na voljo Letak in Ključne informacije za vlagatelje vsakega sklada v hrvaškem jeziku. Podane informacije, mnenja, analize, zaključki, napovedi in projekcije so zgolj informativne narave in ne predstavljajo naložbenega nasveta ali priporočila v zvezi z nakupom, posestjo ali prodajo finančnih instrumentov, niti ponudbe ali razpisa za dajanje ponudb. Predstavljene analize temeljijo na javno dostopnih informacijah, za katere INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o. meni, da so zanesljive, vendar pa za njihovo popolnost in točnost ne prevzema nikakršne odgovornosti ali odgovornosti ali obveznosti posredovanja informacij o spremembah izraženih mnenj ali informacij. Tveganja, povezana z vlaganjem v finančne, denarne ali naložbene instrumente, ki so predmet analize, niso v celoti pojasnjena. Vlagatelji se morajo sami odločiti o morebitni naložbi, ne da bi se pri tem zanašali na mnenja, izražena na blogu.

Objavljeno
17. junija 2022.

Želite investirati? Ne znate kako i gdje? Mi smo tu da Vam pomognemo.

Javite nam se arrow_forward