Što je ETF fond: Pojašnjenje 7 najbitnijih pojmova

Najjednostavniji način investiranja u hrvatske i slovenske dionice

Ulaganje u najbolje hrvatske i slovenske kompanije ne mora biti komplicirano. Vjerojatno ste čuli za ETF-ove, no zanima vas detaljnije pojašnjenje što je ETF fond i koje su njegove prednosti.

Cilj ovog bloga je pojasniti vam pojmove vezane uz ETF fondove, indekse i bitne pokazatelje povezane s njima, a sve u formatu kraćeg „vodiča“. Time vam želimo olakšati odluku i samo investiranje.

Saznat ćete:

 • što je ETF;
 • što je dionički indeks;
 • što je Total return;
 • koja je razlika između NAV-a, iNAV-a i cijene;
 • što radi održavatelj tržišta (market maker);
 • koji su bitni pokazatelji fonda u mjesečnom izvještaju ETF-a;
 • što je pasivno ulaganje i kako se razlikuje od aktivnog ulaganja.

O ETF-ovima pišemo i iz vlastitog iskustva jer je InterCapital Asset Management u listopadu 2020. godine pokrenuo prve domaće ETF-ove koji su dostupni na Zagrebačkoj burzi; InterCapital CROBEX10tr (7CRO) i InterCapital SBITOP TR (7SLO).

Kako bismo investiranje omogućili i na slovenskom tržištu, oba su ETF-a od veljače 2022. godine dostupna i na Ljubljanskoj burzi pod oznakom ICCRO i ICSLO.

Što je ETF?

Kratica ETF znači exchange-traded fund. Najjednostavniji prijevod toga bio bi „investicijski fond kojim se trguje na burzi“.

Cilj ETF-a je replicirati kretanje odabranog indeksa, u ovom slučaju dvaju dioničkih indeksa; CROBEX10 tr Zagrebačke burze te SBITOP TR Ljubljanske burze. ETF svojim sastavom i cijenom udjela prati sastav i cijenu indeksa.

Kao hibrid dvaju instrumenta (investicijskog fonda i dionice) ETF dijeli osobine oba. Kupci ETF-a postaju suvlasnici u investicijskom fondu, njegov portfelj sastoji se od dionica iz indeksa koji se replicira, a udjelima ETF-a se trguje na burzi baš kao dionicama.

Što je dionički indeks?

To je jednostavno skup dionica koji prezentira ili tržište u cjelini ili njegov specifičan dio.

Npr. SBITOP je glavni indeks Ljubljanske burze. Kada kažemo da je slovensko dioničko tržište raslo 1% u posljednjih tjedan dana, to nam govori koliko se vrijednost indeksa ljubljanske burze SBITOP TR promijenila u tom razdoblju.

Sastav indeksa unaprijed je poznat, a određen je kriterijima koje definira vlasnik indeksa, u ovom slučaju to je Ljubljanska burza.

Što je Total return

U nazivima CROBEX10 tr i SBITOP TR dodatak tr/TR označava ETF-ove kojima se dividenda reinvestira.

To znači da se dividenda ulaže natrag u iste dionice indeksa koje su je isplatile. Reinvestiranje „podiže“ cijenu indeksa, a na duži rok ukupan povrat je još i veći jer ulagatelj raspolaže s više „dionica“ i time ima pravo na veći nominalni iznos dividende pri sljedećoj isplati.

Time se ostvaruje dodatni prinos ETF-ova u odnosu na sami indeks.

ETF koji reinvestira dividendu investitorima donosi dodatnu korist – na njega se ne plaća porez na dividendu. Da samostalno kupite jednu dionicu kompanije iz nekog indeksa, na dividendu biste platili porez (10% + prirez).

ETF fond nije dužan platiti taj porez, zbog čega kao investitor primate puni iznos dividende.

Koja je razlika između NAV-a, iNAV-a i cijene?

Informacije o ETF-ovima obiluju specifičnim pojmovima, brojčanim oznakama i kraticama kao što su NAV, iNAV i cijena ETF-a. Radi boljeg razumijevanja što je ETF i koje pokazatelje pratiti ovdje su izdvojene bitne informacije, pa krenimo redom.

NAV (Net Assets Value)
Neto vrijednost imovine ETF-a. Kao i kod investicijskih fondova, ETF-u se jednom dnevno, na kraju dana, računa vrijednost imovine umanjena za obveze.

iNAV (inidikativni NAV)
Neto vrijednosti imovine ETF-a unutar radnog dana. Objavljuje se svakih 60 sekundi na stranicama Zagrebačke burze i na web stranici ICAM-a. Radi se o vrijednosti imovine ETF-a koja se temelji na cijeni svake pozicije u trenutku izračuna.

Kupovna/prodajna cijena ETF-a
Vrijednost po kojoj se ETF prodaje i kupuje na burzi. Mijenja se tijekom dana pod utjecajem kretanja iNAV-a kao i prema ponudi i potražnji za ETF-om.

Što radi održavatelj tržišta (market maker)

Održavatelj tržišta je broker koji istovremeno izlaže naloge za kupnju i prodaju ETF-a, uz određenu razliku u cijeni. Ta je razlika između kupovne i prodajne cijene unaprijed određena, a poznatija je kao spread.

Trgovanje unutar raspona cijena velika je prednost za investitora jer su na taj način kupnja i prodaja udjela raspoloživi u svakom trenutku. Održavatelj je uvijek spreman kupiti ili prodati za naša tržišta značajnu količinu dionica.

Takav pristup pospješuje likvidnost, koja predstavlja prvi preduvjet kvalitetnog financijskog instrumenta.

Koji su bitni pokazatelji fonda u mjesečnom izvještaju ETF-a

U mjesečnom izvještaju susrest ćete se s raznim pokazateljima karakterističnima za ETF-ove i njihove pripadajuće indekse. Pogledajmo što je što i zašto ih je bitno razlikovati.

Što je ETF izvještaj i koji su bitni pokazatelji - stranica PDF izvještaja ETF fonda InterCapital CROBEX10tr - uvećanje dijela s pokazateljima fonda

Tracking difference
Ovaj parametar prati izvedbu ETF-a u odnosu na indeks koji replicira. Preciznije, radi se o razlici između prinosa koji je ostvario ETF i prinosa koji je ostvario indeks u odabranom periodu.

Postojanje te razlike je normalna pojava, a do određene razine je prisutna i kod najuspješnijih ETF-ova. Do razlike u prinosu može doći zbog transakcijskih troškova ETF-a, pripisanih naknada, rebalansa indeksa i sl.

Tracking error volatility
Kao što ime kaže, ovo je razlika u kretanju između cijene ETF-a i cijene indeksa. Pokazuje koliko je postojana razlika prinosa između ETF-a i indeksa, koliko se blisko „prate“.

Radi se o volatilnosti (standardna devijacija) razlike u anualiziranim prinosima ETF-a i pripadajućeg indeksa u određenom periodu.

Graf usporedbe tracking difference i tracking error volatility pokazatelja za ETF-ove A i B kroz vrijeme - blog "Što je ETF fond"
Slika 2. Tracking difference i tracking error volatility ETF-ova A i B kroz vrijeme

Tracking difference i tracking error volatility su pokazatelji koji vam pomažu prilikom odluke o investiranju u ETF-ove.

Ako je vaš primarni kriterij ulaganja visina ukupnog prinosa, tada će vam tracking difference vjerojatno biti važnija mjera. Primjer za to bila bi strategija dugoročnijeg ulaganja.

Ako je vaš primarni kriterij postojanost kretanja, važniji će vam biti tracking error volatility. Primjer za tu opciju bila bi kratkoročnija strategija s više trgovanja.

Total expense ratio (TER)
TER je pokazatelj troškova ETF-a na godišnjoj razini. U to ulaze naknada za upravljanje, naknada depozitaru, odnosno svi troškovi koje posredno snose imatelji udjela fonda.

Povrat na kapital u posljednjih 12 mjeseci (TTM ROE)
Jednostavno prevedeno, ovo je pokazatelj profitabilnosti kompanija u indeksu. Radi se o ostvarenoj dobiti po jedinici uloženog kapitala, izračunatoj prema omjeru pojedine dionice u indeksu.

Aktualni dividendni prinos indeksa
Pokazatelj dividendnog prihoda dionica u indeksu, izračunat prema omjeru pojedine dionice u indeksu.

Odnos cijene i zarade dionica indeksa u posljednjih 12 mjeseci (TTM P/E)
Omjer cijene dionice i vrijednosti zarade poduzeća, izračunat prema omjeru pojedine dionice u indeksu. Pokazuje koliko je relativno određeni indeks jeftiniji ili skuplji u odnosu na druge indekse.

Što je pasivno ulaganje i kako se razlikuje od aktivnog ulaganja?

Indeksi CROBEX10tr i SBITOP TR predstavljaju košaricu najkvalitetnijih dionica hrvatske i slovenske burze.

Ako želite postići takvu izloženost hrvatskom i slovenskom tržištu, uvijek možete samostalno kupiti svaku pojedinačnu dionicu iz indeksa. No, učinkovitija opcija bila bi kupiti ETF-ove koji repliciraju te indekse – InterCapital CROBEX10tr i InterCapital SBITOP TR.

Upravo iz ovog proizlazi jednostavnost ulaganja putem ETF-ova jer se jednom kupnjom posredno kupuju sve dionice sastavnice pripadajućeg indeksa. To je ujedno i razlog zašto se cijena ETF-a kreće sukladno pripadajućem indeksu.

Grafikon kretanja vrijednosti indeksa CROBEX10tr, InterCapital CROBEX10tr kupovne cijene i InterCapital CROBEX10tr NAV-a (izvor: Bloomberg, ICAM)
Grafikon 1. Kretanje vrijednosti CROBEX10 tr indeksa, InterCapital CROBEX10 tr kupovne cijene te InterCapital CROBEX10 NAV-a (izvor: Bloomberg, InterCapital Asset Management)

Kako ETF-ovi InterCapital CROBEX10tr i InterCapital SBITOP TR repliciraju indekse, tako kažemo da se radi o pasivnom investiranju.

Za razliku od pasivnog, aktivno investiranje se odnosi na strategije koje se temelje na iscrpnim analizama makroekonomskih pokazatelja, pojedinih tržišta i dionica. Aktivan pristup znači:

 • odrediti očekivanje o kretanju tržišta i pojedinih investicija;
 • pozicionirati se u skladu s tim;
 • pratiti portfelj;
 • obavljati rebalans.

Ovisno o mogućnostima, individualnim preferencijama, toleranciji na rizik i poznavanju tržišta investitoru može odgovarati pasivno ili aktivno ulaganje.

Također, aktivnom investiranju cilj je ostvariti povrat veći od tržišta (indeksa). Pritom je bitan pažljiv odabir upravitelja aktivnog fonda i povjerenje u ekspertizu koju pruža.

InterCapital Asset Management uz ETF-ove nudi i široku paletu aktivno upravljanih fondova.

Slobodno nam se obratite s punim povjerenjem i iskoristite naše iskustvo i ekspertizu kako bismo vam pomogli donijeti najbolju odluku o investiciji, temeljenu na individualnoj procjeni rizika – prijava za online sastanak.

Za još bolje razumijevanje što je ETF i načina na koje može doprinijeti vašoj investiciji pročitajte i ove blogove:

ETF – efikasan, transparentan i (jednostavno) fora
Utjecaj ETF-ova na tržišta

Ovaj blog pripremljen je u informativne svrhe na temelju podataka dostupnih i poznatih INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o. u trenutku njegove izrade i objave i kao takav podložan je promjenama. Cjelovit, točan i istinit opis UCITS fondova koji se spominju u ovom blogu, propisanih obveza i povezanih rizika, možete pronaći na web stranici: www.icam.hr/investicijski-fondovi gdje su dostupni i Prospekt i Ključne informacije za ulagatelje svakog fonda na hrvatskom jeziku. Iznesene informacije, mišljenja, analize, zaključci, prognoze i projekcije isključivo su u informativne svrhe i ne predstavljaju investicijski savjet ili preporuku glede kupnje, držanja ili prodaje financijskih instrumenata, niti ponudu ili poziv na davanje ponude. Iznesene analize temelje se na javno dostupnim informacijama, koje INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o. smatra pouzdanima, ali za čiju potpunost i točnost ne preuzima nikakvu odgovornost kao ni odgovornost ni obvezu davati informacije o promjenama u iznesenim mišljenjima ili informacijama. Rizici povezani s ulaganjem u financijske, novčane ili investicijske instrumente koji su predmet analize nisu u cijelosti objašnjeni. Investitori trebaju donijeti vlastitu odluku o eventualnom ulaganju bez oslanjanja na blogu iznesene stavove.

Silvija Ravlić Varga, CFA

UPRAVITELJ FONDA
Objavljeno
12. travnja 2022.

Želite investirati? Ne znate kako i gdje? Mi smo tu da Vam pomognemo.

Javite nam se arrow_forward