Dodatek k letnemu finančnemu poročilu družbe za leto, ki se je zaključilo 31. decembra 2016

18.12.2017.

Uprava InterCapital Asset Management d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima („Društvo“) objavljuje dodatak godišnjem financijskom izvješću Društva za godinu koja je završila 31. prosinca 2016. za

 

  • Društvo

 

Dodatkom godišnjem izvješću dodaje se u Bilješku 19. Transakcije s povezanim osobama – Transakcije u sklopu redovnog poslovanja fond InterCapital Income Plus

 

  • UCITS fond InterCapital Bond

 

Dodatkom godišnjem izvješću mijenja se Izvještaj o financijskom položaju i to u dijelu Prenosivi vrijednosni papiri gdje se pod koji se vrednuju po fer vrijednosti i pod točkom a) kojima se trguje na uređenom tržištu

 

Dodaci godišnjem izvješću sastavni su dio objavljenih financijskih izvješća.

Hrvoje Čirjak

ČLAN UPRAVE

Želite investirati? Ne znate kako i gdje? Kontaktirajte nas i mi ćemo sve riješiti.

Javite nam se arrow_forward