Obvestilo o pripojitvi podsklada InterCapital Cash podskladu InterCapital Money

16.01.2018.

Slijedom statusne promjene pripajanja InterCapital Cash pod-fonda InterCapital Money pod-fondu koja će se izvršiti dana 23. siječnja 2018. godine, InterCapital Asset Management više ne izdaje/otkupljuje udjele InterCapital Cash, te s navedenim datumom InterCapital Cash prestaje postojati.

 

U razdoblju od 16. do 23. siječnja 2018. biti će obustavljeno izdavanje, otkup i zamjena udjela u navedenim pod-fondovima. Zahtjev za izdavanje udjela u pod-fondovima InterCapital Cash i InterCapital Money neće biti moguće podnijeti, a sve eventualne zaprimljene uplate bez odgode će vratiti ulagateljima UCITS fonda.

 

Ulagatelji koji za vrijeme obustave izdavanja i otkupa udjela podnesu zahtjev za otkup udjela u InterCapital Money pod-fondu imaju za vrijeme obustave mogućnost povući zahtjev ili ga izvršiti po cijeni utvrđenoj za dan 24. siječnja 2018.
Zahtjeve za otkup udjela InterCapital Asset Management će evidentirati prema redoslijedu zaprimanja.

 

Više o postupku pripajanja pročitajte na sljedećem linku.

Ivan Kurtović

PREDSJEDNIK UPRAVE

Želite investirati? Ne znate kako i gdje? Kontaktirajte nas i mi ćemo sve riješiti.

Javite nam se arrow_forward