Obavijest o provedenom pripajanju UCITS pod-fonda

12.04.2024.

Društvo INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o., Zagreb, Masarykova 1, ovim putem obavještava da je dana 11. travnja 2024. godine provedena statusna promjene pripajanja UCITS pod-fonda InterCapital Conservative Balanced UCITS pod-fondu InterCapital Balanced.

Provođenjem statusne promjena pripajanja UCITS pod-fond prestalo je postojati bez provođenja likvidacije, a sva imovina, prava i obveze pod-fonda prenositelja prešli su na pod-fond preuzimatelj.

Ulagateljima u InterCapital Conservative Balanced dodijeljeni su udjeli u pod-fondu InterCapital Balanced.  Svi ulagatelji će biti informirani o novom broju udjela koje posjeduju.

Prospekt, Pravila te Dokument s ključnim podacima za ulagatelje pod-fonda dostupni su na mrežnim stranicama Društva, te pozivamo ulagatelje da se upoznaju sa sadržajem navedenih dokumenata.

InterCapital Asset Management d.o.o.

Želite investirati? Ne znate kako i gdje? Kontaktirajte nas i mi ćemo sve riješiti.

Javite nam se arrow_forward