InterCapital Short Term Bond – povratak atraktivnih prinosa

Nakon više godina u kojima konzervativna ulaganja (poput InterCapital Short Term Bond fonda) zbog svojih niskih očekivanih prinosa nisu bila atraktivna, rast kamata i prinosa na obveznice prošle godine je ponovno u fokus stavio i kratkoročne obvezničke fondove poput InterCapital Short Term Bonda. Ukratko, trenutačne tržišne okolnosti investiranjem u taj fond Vam omogućavaju ostvarenje godišnjeg prinosa između 1,7% i 2,2%* uz niski rizik i dostupnost sredstava – što je značajno više od sličnih bankovnih proizvoda poput depozita.

Koje su točno prednosti i nedostaci te praktične primjene tog fonda saznajte u nastavku ovog bloga.

  1. Što su kratkoročni obveznički fondovi?
  2. Prednost – Nizak rizik
  3. Prednost – visoki potencijalni prinos
  4. Prednost – likvidnost
  5. Nedostatak – volatilnost
  6. Kome je fond namijenjen i za što se može upotrijebiti?
  7. InterCapital Short Term Bond kao zamjena za depozit
  8. InterCapital Short Term Bond fond kao početak Vašeg puta prema investiranju bez poreza
  9. Kako kupiti udjele?

 

Što su kratkoročni obveznički fondovi?

Kratkoročni obveznički fondovi su vrsta investicijskog fonda namijenjena konzervativnim investitorima ili onima koji ulažu na kratki vremenski rok. Ulažu isključivo u obveznice i slične dužničke vrijednosne papire, dakle nisu izloženi volatilnijim dioničkim tržištima. Za razliku od klasičnog obvezničkog fonda, duracija kratkoročnog obvezničkog ne smije biti veća od tri. Pojednostavljeno, to znači da u prosjeku cjelokupni portfelj takvog fonda ne smije imati dospijeće duže od tri godine.

S obzirom da su obveznice kratkog roka dospijeća manje rizične i manje osjetljive na promjene cijene, takvi fondovi imaju značajno nižu volatilnost od klasičnih obvezničkih fondova. Na domaćem tržištu su kratkoročni obveznički fondovi najkonzervativniji dostupni oblik ulaganja.

 

Prednost – Nizak rizik

Kao što smo već objasnili, kratkoročni obveznički fondovi ulažu u obveznice i slične dužničke vrijednosne papire sa fokusom na one kratkog roka dospijeća. Takav pristup investiranju je doveo do pozitivnih prinosa InterCapital Short Term Bond fonda u svim godinama rada od osnutka. Fond je ostvario pozitivne prinose čak i prošle, 2022. godine, koja je bila obilježena velikim padom vrijednosti čak i državnih obveznica koje su u pravilu najkonzervativniji instrument.

Graf: Povijesni prinosi InterCapital Short Term Bond fonda

InterCapital Short Term Bond povijesni prinosi

Povijesni prinosi su informativnog karaktera i ne predstavljaju indikaciju mogućih budućih prinosa

Imovina fonda je investirana u državne obveznice i trezorske zapise, te je u najvećoj mjeri izložena najkvalitetnijim državama izdavateljima unutar Eurozone poput Njemačke, Francuske, Belgije i slične. 

Graf: Izloženost vrstama vrijednosnih papira Short Term Bond fonda**

InterCapital Short Term Bond - vrijednosni papiri

 

Graf: Geografska izloženost Short Term Bond fonda**

InterCapital Short Term Bond - izloženost državama

Prednost – visoki potencijalni prinos

Prinosi proteklih godina, iako pozitivni, nisu bili dovoljno atraktivni da privuku investicije iz sličnih oblika ulaganja poput npr. štednje. No, rekordni rast kamatnih stopa prošle godine je „udahnuo“ život kratkoročnim obveznicama i one sada nude iznimno visoke prinose koji na takvoj vrsti investicija nisu viđeni već više od deset godina.

Graf: Krivulja prinosa njemačkih državnih obveznica (postotni godišnji prinos do dospijeća)

Krivulja prinosa

 

Rezultat takve promjene je vidljiv i na InterCapital Short Term Bond fondu koji sada donosi iznimno visoki neto prinos od 1,7% do 2,2% godišnje*.

 

Prednost – likvidnost

Investicija u InterCapital Short Term bond fond je ulaganje bez dospijeća, tj. prilikom kupnje udjela se ne obvezujete na određeni vremenski rok. Možete u bilo kojem trenutku uložiti dodatna sredstva ili povući dio ili cijelu investiciju.

Transakcije udjelima u InterCapital Short Term Bond fondu su jednostavne i u pravilu se novac namiruje već slijedeći radni dan. Svakako preporučujemo korištenje naše web platforme za još jednostavnije raspolaganje Vašim ulogom.

 

Nedostatak – volatilnost

Naravno, svaka investicija uz prednosti ima i neke nedostatke. Najveći nedostatak InterCapital Short Term Bond fonda je mogućnost da u iznimno kratkom roku ostvari i negativan prinos. Upravo iz tih razloga ne preporučujemo korištenje ovog fonda za investicije kraće od šest mjeseci.

 

Kome je fond namijenjen i za što se može upotrijebiti?

InterCapital Short Term Bond je namijenjen svim fizičkim i pravnim osobama koje traže konzervativnu i likvidnu investiciju te žele ostvariti prinos veći od onog dostupnog na klasične bankovne proizvode poput štednje ili a viste. S obzirom na veliku razliku između dostupnih kamata na oročenja i očekivanog prinosa InterCapital Short Term Bond fonda, vjerujemo da će ga veliki broj klijenata prepoznati kao alternativu za „držanje“ novca na računu ili oročenje.

 

InterCapital Short Term Bond kao zamjena za depozit

S obzirom da su prosječne kamatne stope na štednju u bankama i dalje na povijesno niskim razinama, InterCapital Short Term Bond fond je odlična alternativa ili nadopuna štednji, kako fizičkim osobama, tako i tvrtkama.

Na primjer, prosječna kamata na oročene depozite na 12 mjeseci u domaćim bankama prema dostupnim informacijama iznosi između 0,02% i 0,3% godišnje. InterCapital Short Term Bond fond sa trenutačnim očekivanim neto prinosom između 1,7% i 2,2% godišnje* pruža potencijal višestruko većeg prinosa uz istovremenu visoku razinu likvidnosti i nisku razinu rizika.

 

InterCapital Short Term Bond fond kao početak Vašeg puta prema investiranju bez poreza

U razgovoru sa klijentima smo primijetili da su mnogi još uvijek oprezni oko rizičnijih investicija u dioničke ili mješovite fondove što odgovara i našem pogledu na tržišta. Ako i Vi čekate povoljan trenutak za investiranje na tržište kapitala, InterCapital Short Term Bond fond može poslužiti kao odličan alat za postizanje povoljnijeg poreznog tretmana.

Kako?

Umjesto da čekate pravi trenutak za ulaganje sa novcem na računu, investirati možete početi već danas ulaganjem u InterCapital Short Term Bond fond. Kada procijenite da je pravi trenutak za izlaganje rizičnijoj imovini kroz mješovite ili dioničke fondove, udjele možete bez naknada prebaciti u neki drugi od fondova pod našim upravljanjem. U Hrvatskoj se ne oporezuju kapitalni dobici na ulaganja duža od dvije godine te se prijenos udjela između fondova istog društva ne smatra transakcijom.

U praksi to znači da kupnjom udjela u InterCapital Short Term Bond fondu „odbrojavanje“ dvije godine za isplatu bez poreza možete započeti već danas i prebacivati udjele između naših fondova bez troškova i ograničenja.

 

Kako kupiti udjele?

Investiranje je značajno pojednostavljeno korištenjem naše web platforme, a ubrzo ćemo lansirati i mobilnu aplikaciju. Svakako Vam preporučujemo da se detaljnije informirate o samom fondu u Dokumentu s ključnim informacijama te Prospektu i pravilima krovnog fonda, a za sva dodatna pitanja Vam predlažemo da dogovorite online savjetovanje i  stojimo Vam na raspolaganju na mailu prodaja@intercapital.hr

 

 

*Za izračun ciljanog neto prinosa fonda uzeli smo u obzir trenutni neto prinos portfelja (na 6.4.2023.) te reinvestiranje dospijeća u narednih par mjeseci. Predstavljeni scenariji procjena su budućeg prinosa na temelju dokaza iz prošlosti o tome kako se vrijednost ovog ulaganja mijenja i/ili trenutačnih tržišnih uvjeta i nisu točan pokazatelj. Ono što ćete ostvariti razlikovat će se ovisno o rezultatima tržišta te o tome koliko ćete dugo zadržati ulaganje. Budući prinos podliježe oporezivanju, koje ovisi o osobnoj situaciji svakog ulagatelja i koje se može mijenjati u budućnosti te ulaganje može dovesti do financijskog gubitka.

** Podaci o izloženosti vrstama vrijednosnih papira i geografska izloženost na 31.3.2023.

Ovo je promidžbeni sadržaj. Prije donošenja konačne odluke o ulaganju, potrebno je upoznati se sa Prospektom i Pravilima fonda, Dokumentom s ključnim informacijama za ulagatelje.

Ovaj blog pripremljen je u informativne i promidžbene svrhe na temelju podataka dostupnih i poznatih INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o. u trenutku njegove izrade i objave i kao takav podložan je promjenama.

Cjelovit, točan i istinit opis UCITS fondova koji se spominju u ovom blogu, propisanih obveza i povezanih rizika, možete pronaći na web stranici: www.icam.hr/investicijski-fondovi gdje su dostupni i Prospekt i Ključne informacije za ulagatelje svakog fonda na hrvatskom jeziku.

Iznesene informacije, mišljenja, analize, zaključci, prognoze i projekcije isključivo su u informativne svrhe i ne predstavljaju investicijski savjet ili preporuku glede kupnje, držanja ili prodaje financijskih instrumenata, niti ponudu ili poziv na davanje ponude.

Iznesene analize temelje se na javno dostupnim informacijama, koje INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o. smatra pouzdanima, ali za čiju potpunost i točnost ne preuzima nikakvu odgovornost kao ni odgovornost ni obvezu davati informacije o promjenama u iznesenim mišljenjima ili informacijama.

Rizici povezani s ulaganjem u financijske, novčane ili investicijske instrumente koji su predmet analize nisu u cijelosti objašnjeni. Investitori trebaju donijeti vlastitu odluku o eventualnom ulaganju bez oslanjanja na blogu iznesene stavove.

Želite investirati? Ne znate kako i gdje? Mi smo tu da Vam pomognemo.

Javite nam se arrow_forward