Utjecaj umjetne inteligencije na ekonomiju: sadašnjost i budućnost

Umjetna inteligencija (UI) za mnoge investitore predstavlja najuzbudljiviju tehnologiju današnjice, koja može stvarati nove proizvode i usluge, te potencijalno čak nadmašiti ljudske sposobnosti. U posljednjih nekoliko godina svjedočili smo brzom napretku u području umjetne inteligencije, zahvaljujući primjeni tehnika strojnog učenja i ogromnim resursima računalne snage. No, što najviše zanima investitore jest kako će ova tehnologija oblikovati ekonomsku sliku, kako u kratkom, tako i u dugom roku. U ovom članku ćemo istražiti moguće ekonomske posljedice umjetne inteligencije kroz sljedeće teme:

  • Utjecaj umjetne inteligencije do sada
  • Integracija generativne umjetne inteligencije
  • Ekonomski potencijal umjetne inteligencije

Utjecaj umjetne inteligencije do sada

Posljednjih godinu dana koncept umjetne inteligencije neprestano je u središtu pozornosti i čini se da nam jasno sugerira da je njeno prisustvo neizbježno. Umjetna inteligencija pojavljuje se u različitim oblicima na svim razinama društva, od robota koji svakodnevno komuniciraju s nama (npr. Chat GPT), do velikih industrijskih sustava i državnih institucija potpomognutih umjetnom inteligencijom. Umjetnu inteligenciju možemo opisati kao područje računalne znanosti koje se bavi razvojem sustava za obradu podataka i obavljanje zadataka koji zahtijevaju ljudsku inteligenciju, uključujući učenje i zaključivanje. Za bolji uvid u ovu temu možete posjetiti naš blog: Umjetna inteligencija: budućnost tehnoloških kompanija.

Odgovor na pitanje koji je trenutni učinak umjetne inteligencije na ekonomiju nije jednostavan. Glavni razlog je taj što su trenutni učinci najveći u malim podskupinama gospodarstva te ih je vrlo teško procijeniti. Iako je vjerojatno da će upotreba UI postati šira, dosad su se utjecaji koncentrirali u nekoliko industrija, s tek manjim učincima na ukupni rast i inflaciju.

Umjetna inteligencija je trenutno najprikladnija za integraciju u procese koji se temelje na tekstu u ograničenom okruženju (gdje tekst slijedi obrasce). Najizraženiji primjeri toga su kontakt centri za korisničku podršku koji su uz pomoć umjetne inteligencije u posljednjih 18 mjeseci u SAD-u smanjili ukupan broj zaposlenika za oko 10%. Osim tamo, najveći učinci vide se u kompanijama za razvoj softvera koje vide značajan porast produktivnosti programera koji koriste UI.

Do sada se čini da integracija UI u ove sektore nije rezultirala značajnim promjenama u cjelokupnoj ekonomiji, s relativno ograničenim utjecajem na inflaciju. Ključno pitanje koje se postavlja jest hoće li druge industrije ubrzati proces usvajanja ove tehnologije, što bi moglo pojačati njezine ekonomske učinke.

Integracija generativne umjetne inteligencije

Jedna od trenutno vrlo aktualnih tema u ovom području je generativna umjetna inteligencija (Gen UI) čiji je najbolji primjer Chat GPT koji smo već spominjali u ranije navedenom blogu. Ova tehnologija bilježi izvanredan rast popularnosti, kako kod pojedinaca tako i u poslovnom svijetu, a taj trend potvrdilo je istraživanje kompanije McKinsey provedeno u kolovozu 2023. godine. U manje od godinu dana od kada su mnogi od ovih alata prvi put postali dostupni, Gen UI je privukao značajnu pažnju u poslovnom svijetu s gotovo 80% anketiranih koji su barem jednom došli u kontakt s ovom tehnologijom. Najzanimljivije brojke se ipak mogu vidjeti u Sjevernoj Americi gdje čak 22% ispitanih redovno koristi ovu tehnologiju i u poslovnim i u osobnim aktivnostima.

Matej 1

Izvor: McKinsey & Company

Osim velike popularnosti generativne umjetne inteligencije među pojedincima, mnoge kompanije eksperimentiraju s integracijom ove tehnologije. Prema rezultatima istraživanja, čak jedna trećina svih ispitanih rekla je da njihove organizacije redovito primjenjuju Gen UI u barem jednoj od svojih poslovnih funkcija. Najčešće poslovne funkcije koje koriste ove inovativne alate već su poznate po primjeni umjetne inteligencije: to su marketing i prodaja, razvoj proizvoda i usluga, te operativne funkcije, uključujući korisničku podršku.

Matej 2

Izvor: McKinsey & Company

Pretpostavka tih kompanija je da će alati Gen UI poboljšati produktivnost u brojnim radnim procesima, no treba imati na umu da je integracija ove tehnologije još u početnoj fazi, te da tvrtke i dalje nisu u potpunosti implementirale ovu tehnologiju

Ekonomski potencijal umjetne inteligencije

Na dugoročni ekonomski rast utječu dva ključna faktora: rast broja zaposlenih ili povećanje produktivnosti rada. U razvijenim ekonomijama kao što je SAD i EU, gdje je rast populacije nizak, produktivnost igra ključnu ulogu u postizanju dugoročnog gospodarskog rasta. Umjetna inteligencija ima potencijal značajno ubrzati rast produktivnosti u budućnosti.

Međutim, većina istraživanja koja analiziraju vremenski okvir usvajanja UI predviđaju da će se glavni učinci na produktivnost manifestirati tek tijekom 2030-ih ili 2040-ih godina, umjesto u bliskoj budućnosti. Povijesno gledano, tehnologije koje se mogu široko primijeniti u različitim sektorima ekonomije, poput električne energije ili računala, imale su mjerljiv utjecaj na produktivnost otprilike jedno do tri desetljeća nakon pojave tih tehnoloških inovacija.

Postotni godišnji rast produktivnosti rada u SAD-u

Matej 3

Izvor: Bridgewater Associates

Povijest se ne ponavlja uvijek, te iako je moguće da će usvajanje umjetne inteligencije biti brže nego kod drugih tehnologija takvih razmjera, vrhunac integracije vjerojatno će se dogoditi u daljoj budućnosti

Postoji nekoliko ključnih razloga zašto se očekuje da će usvajanje UI imati drugačije ekonomske karakteristike u usporedbi s prethodnim tehnološkim inovacijama:

  • Prvo, korištenje UI obično zahtijeva manje kapitalnih investicija, što rezultira nižim graničnim troškovima po jedinici ušteđene radne snage u usporedbi s prethodnim tehnologijama
  • Drugo, te kapitalne investicije su koncentrirane među vodećim igračima u softwareu, što olakšava koordinaciju
  • Konačno, trenutačno niska nezaposlenost i visoki rast plaća povećavaju poticaj kompanija za automatizaciju

Ono što se po trenutnim statistikama može vidjeti je da postoji mali porast produktivnosti rada, u zadnjih godinu dana, pogotovo potaknut lansiranjem ChatGPT-a, ali taj rast i dalje nije ni blizu onih razina koje smo vidjeli na primjeru 90-ih i ranih 2000-ih godina koje su nastale masovnom produkcijom računala.

Postotni porast produktivnosti u SAD-u kroz godine

Matej 4

Izvor: Bridgewater Associates

Osim pitanja kada će umjetna inteligencija pokazati utjecaj na ekonomiju, javlja se i pitanje koliki će utjecaj imati. Prema istraživanjima, utjecaj umjetne inteligencije na produktivnost mogao bi dodati bilijune dolara globalnoj ekonomiji. McKinesey u svojem istraživanju navodi da bi taj utjecaj mogao biti ekvivalentan 2.5 – 4.5 bilijuna Američkih dolara što je u gornjem dijelu raspona veće od BDP-a Ujedinjenog Kraljevstva (3.131 bilijuna USD u 2021.). Oko 75% te dodane vrijednosti dolaziti će iz četiri područja za koja smo u ranijim statistikama naveli da se već implementira UI: podrška klijentima, marketing i prodaja, razvoj softwarea te istraživanje i razvoj.

Utjecaj umjetne inteligencije na područja poslovanja

Matej 5

Izvor: McKinsey & Company

Zajedno s drugim tehnologijama trenutne sposobnosti generativne umjetne inteligencije teoretski imaju potencijal za automatizaciju radnih aktivnosti, kao što su sastavljanje e-mailova ili odgovaranje na upite korisnika, što bi zaposlenicima moglo uštediti 60% do 70% vremena. Za usporedbu, prethodno provedeno istraživanje koje je McKinsey proveo 2017. godine procijenilo je taj utjecaj na samo 50%.

U konačnici, procjenjuje se da umjetna inteligencija ima potencijal povećati produktivnost rada u rasponu od 0,1% do 0,6% godišnje do 2040. godine, ovisno o brzini usvajanja tehnologije i preraspodjeli radnog vremena prema drugim aktivnostima. Kombinirajući umjetnu inteligenciju s drugim tehnologijama, automatizacija rada može doprinijeti povećanju produktivnosti za 0,2% do 3,3% godišnje. Međutim, kako bi se iskoristile ove prednosti, radnici će trebati podršku u stjecanju novih vještina, a neki će čak morati promijeniti svoje zanimanje. Upravljanje tranzicijom radne snage i drugim potencijalnim rizicima ključno je za postizanje potencijalnih prednosti umjetne inteligencije.

Kako bi se potpuno iskoristile prednosti ove tehnologije, trebat će proći neko vrijeme, a lideri u poslovnom sektoru se suočavaju s brojnim izazovima. To uključuje suočavanje s rizicima umjetne inteligencije, identifikaciju novih vještina i sposobnosti koje će biti potrebne radnoj snazi te reviziju temeljnih poslovnih procesa. Uključujući prekvalifikacije i razvoj novih vještina. Proces prilagodbe i pridobivanja svih prednosti umjetne inteligencije bit će postupan i zahtijevat će ozbiljan napor i pažnju od strane organizacija. U konačnici, utjecaj umjetne inteligencije bit će usko povezan s njezinim razvojem i brzinom te učinkovitošću njezine implementacije. Iz tog razloga ovaj trend zahtijeva kontinuirano praćenje kako bismo mogli pravovremeno reagirati te iskoristiti prilike na tržištu. Naš tim analitičara u dioničkim fondovima, a posebno u okviru InterCapital Global Technology fonda pažljivo nadzire ovu dinamiku te promišlja o svakoj prilici koja iz nje proizlazi.Ovaj blog pripremljen je u informativne svrhe na temelju podataka dostupnih i poznatih INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o. u trenutku njegove izrade i objave i kao takav podložan je promjenama.

Cjelovit, točan i istinit opis UCITS fondova koji se spominju u ovom blogu, propisanih obveza i povezanih rizika, možete pronaći na web stranici: www.icam.hr/investicijski-fondovi gdje su dostupni i Prospekt i Ključne informacije za ulagatelje svakog fonda na hrvatskom jeziku.

Iznesene informacije, mišljenja, analize, zaključci, prognoze i projekcije isključivo su u informativne svrhe i ne predstavljaju investicijski savjet ili preporuku glede kupnje, držanja ili prodaje financijskih instrumenata, niti ponudu ili poziv na davanje ponude.

Iznesene analize temelje se na javno dostupnim informacijama, koje INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o. smatra pouzdanima, ali za čiju potpunost i točnost ne preuzima nikakvu odgovornost kao ni odgovornost ni obvezu davati informacije o promjenama u iznesenim mišljenjima ili informacijama.

Rizici povezani s ulaganjem u financijske, novčane ili investicijske instrumente koji su predmet analize nisu u cijelosti objašnjeni. Investitori trebaju donijeti vlastitu odluku o eventualnom ulaganju bez oslanjanja na blogu iznesene stavove.

Matej Vujanić

mlađi analitičar
Objavljeno
26. listopada 2023.

Želite investirati? Ne znate kako i gdje? Mi smo tu da Vam pomognemo.

Javite nam se arrow_forward