bg-logo-img
ICAM-U-INPB

InterCapital Income Plus

Klasa A B C
TIP INVESTICIJSKOG FONDA

Poseban investicijski fond

Vrijednost udjela

EUR

8
RAZINA VOLATILNOSTI help_outline

Niska/Srednja

Strategija fonda

Osim ostvarivanja prinosa usporedivog s obvezničkim fondom, cilj fonda je ostvariti dodatni prinos ulaganjem manjeg dijela portfelja na dioničkom tržištu uz zadržavanje u kategoriji fondova nižeg rizika. U skladu s tim, veći dio portfelja, odnosno minimalno 50% neto imovine podfonda ulagat će se u instrumente s fiksnim prinosom, tj. obveznice. Manjim dijelom portfelja, maksimalno 30% neto imovine, fond će biti izložen razvijenim globalnim i regionalnim dioničkim tržištima ulaganjem u instrumente koji prate kretanje indeksa.

MINIMALNA POČETNA VRIJEDNOST ULOGA JE:

200 EUR

MINIMALNO MJESEČNO ULAGANJE TRAJNIM NALOGOM

20 EUR

PREPORUČENO VRIJEME ULAGANJA*

Minimalno tri godine

*Preporučeno vrijeme ulaganja predstavlja preporuku Društva o minimalnom trajanju investicije, ne i obvezu klijenta

Kome je fond namijenjen?

Fond je namijenjen ulagateljima koji imaju nižu toleranciju prema riziku, ali istovremeno žele preuzeti manji dodatni rizik kako bi uz prednosti ulaganja u obveznice (kroz relativnu stabilnost vrijednosti udjela i prinosa) imali priliku iskoristiti i prednosti dioničkih tržišta, koja u dugom roku ostvaruju više prinose. Fond bi mogao biti posebno zanimljiv ulagateljima koji štede na dulji rok i imaju donekle manju osjetljivost na dnevnu promjenjivost cijene fonda te vjeruju da će kroz sudjelovanje na regionalnom i globalnom tržištu kapitala dugoročno ostvariti više prinose.

Zašto je dobra ideja razmotriti ulaganje u InterCapital Income Plus fond?

 • sort

  Ostvarivanje prinosa

  na obvezničkom tržištu uz mogućnost sudjelovanja u povratima odabranih dioničkih tržišta; američkom, njemačkom te regionalnima
 • multiline_chart

  Konzervativna strategija ulaganja uz nižu razinu rizika

 • widgets

  Jednostavan način stvaranja uravnoteženog portfelja

ICAM-U-MOPL

Kako kupiti udjele u fondu?

 • 1.

  Prilikom prve kupnje udjela potrebno je ispuniti Upitnik za uspostavljanje poslovnog odnosa i Zahtjev za izdavanje udjela te ih uz fotokopiju osobne iskaznice dostaviti Društvu e-mailom ili faksom na broj +385 1 4825 869. Za sve daljnje transakcije potrebno je dostaviti samo Zahtjev.

 • 2.

  Uplatite željeni iznos na žiro račun Fonda navedenog u zahtjevu. Kao Poziv na broj potrebno je upisati Vaš OIB. Udjeli će biti izdani s datumom kada su zaprimljeni potrebni dokumenti i izvršena uplata novčanih sredstava.

 • 3.

  Potvrda o izdavanju udjela bit će dostavljena e-mailom, faksom ili poštom na Vašu adresu. Prije kupnje udjela potrebno je upoznati se sa Prospektom i Pravilima fonda, Ključnim informacijama za ulagatelje te financijskim izvještajima koji su dostupni u izborniku "DOKUMENTI" i "IZVJEŠTAJI" kod svakog pojedinog fonda.

live_help

Niste sigurni kako uložiti u fond?

Mi smo tu da Vam pomognemo. Upišite svoju e-mail adresu i kontaktirat ćemo Vas u najkraćem roku.  multiline_chart

  Izračun Prinosa

  Unesite datume kako biste izračunali potencijalni prinos u odabranom vremenskom razdoblju. Izračun ne uključuje odbitak ulazne naknade od uplaćenog iznosa, ukoliko je ona Prospektom fonda predviđena. Povijesni prinosi ne predstavljaju indikaciju budućih prinosa i nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja UCITS fonda.

  close
  01.01.2017 - 01.01.2017
  Konačni Iznos
  0 HRK
  Prinos
  0

  * Prinosi iz prošlosti imaju samo informativni karakter i ne predstavljaju projekciju mogućeg prinosa u budućnosti.

  Poslovanje InterCapital Income Plus - Klasa B fonda tijekom određenih perioda od osnutka.

  • %

   1 Dan
  • %

   1 mjesec
  • %

   3 mjeseca
  • %

   6 mjeseci
  • %

   godina
  • %

   pgp
  • %

   godina
  • %

   1 godina
  • %

   2 godina
  • %

   Od osnutka

  Povijesni prinosi ne predstavljaju indikaciju budućih prinosa i nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja UCITS fonda.

  EUR
  multiline_chart

  Izračun Prinosa

  Unesite datume kako biste izračunali potencijalni prinos u odabranom vremenskom razdoblju. Izračun ne uključuje odbitak ulazne naknade od uplaćenog iznosa, ukoliko je Prospektom fonda predviđena.

  close
  01.01.2017 - 01.01.2017
  Konačni Iznos
  0 EUR
  Prinos
  0

  * Prinosi iz prošlosti imaju samo informativni karakter i ne predstavljaju projekciju mogućeg prinosa u budućnosti.

  Podaci o fondu

  InterCapital Income Plus

  Depozitna banka

  OTP banka d.d.
  Split, Domovinskog rata 61

  Temeljni kapital

  3.993.754.800,00 kn

  Društvo za upravljanje

  InterCapital Asset Management d.o.o.

  Žiro račun

  HR0924070001300024446

  Poziv na broj

  67 i OIB podnositelja zahtjeva

  Oznaka otvorenog fonda

  ICAM-U-INPB

  ISIN

  HRICAMUINPB2

  Vrsta fonda

  Poseban investicijski

  Ostvarite potencijalno veće prinose od klasične štednje. Investirajte s povjerenjem uz InterCapital Asset Management.

  Kontaktirajte nas arrow_forward