Nebitne promjene Prospekta INTERCAPITAL Krovnog UCITS ETF-a i promjene Pravila INTERCAPITAL Krovnog UCITS ETF-a

05.12.2023.

Društvo INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o., Zagreb, Masarykova 1 („Društvo“), dana 28. studenoga 2023. godine usvojilo je nebitne promjene Prospekta INTERCAPITAL Krovnog UCITS ETF fonda („Krovni fond“) te promjene Pravila Krovnog fonda.

 

Nebitne promjene Prospekta odnose se na okolnost formiranja klase A i B u pod-fondu InterCapital BET-TRN UCITS ETF („BET-TRN“), pri čemu postojeći pod-fond ustvari postaje klasa A udjela, dok je klasa B formirana radi uvrštenja na bukureštansku burzu te će biti upisana u rumunjskom središnjem depozitoriju vrijednosnih papira  (Depozitarul Central). Ova klasa B udjela u pod-fondu BET-TRN bit će denomirana u RON-u.

 

Ostale nebitne promjene Prospekta odnose se na pravo ostalih ulagatelja, koji nisu ovlašteni sudionici, da od Društva mogu tražiti izravan otkup udjela i u slučaju prestanka uvrštenja udjela UCITS ETF-a na uređenom tržištu, što se primjenjuje na sve UCITS ETF pod-fondove u okviru Krovnog fonda. Iako Društvo smatra da ova mogućnost nije realna u praksi, radi pravne sigurnosti bilo je potrebno urediti ovu mogućnost. Nadalje, izmjenama Prospekta uređeno je i pravo Ovlaštenog sudionika da mu se, isključivo na temelju pristanka Društva, udjeli u pod-fondovima Krovnog fonda izdaju i u slučaju da je odgovarajući zahtjev za izdavanje udjela podnesen i nakon propisanog radnog vremena pod-fonda (cut- off vrijeme).

 

Ostale nebitne promjene odnose se na opće informacije o Društvu (promjene iznosa temeljnog kapitala), potom su izvršena usklađenja s okolnosti formiranja dvije klase udjela u pod-fondu BET-TRN, te ostale manje izmjene. S obzirom na sadržaj nebitnih promjena, Društvo je ažuriralo i Dodatak E Prospekta u kojem se pojašnjavaju glavna obilježja UCITS ETF-a.

 

Što se tiče izmjena Pravila Fonda, ona obuhvaćaju navođenje klasa A i B u pod-fondu BET-TRN, potom usklađenje s odredbom članka 100. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (Narodne novine, broj 44/16, 126/19, 110/21, 76/22, „ZOIF“) kojom se uređuju slučajevi u kojima Društvo može odbiti sklapanje ugovora o ulaganju. Nadalje, Društvo je izmijenilo Pravila na način da se upućuje na mjerodavne odredbe Prospekta u slučajevima u kojima je moguć otkup udjela izravno od ostalih ulagatelja.

 

Prospekt i Pravila Krovnog UCITS ETF-a, kao i dokument s ključnim informacijama za ulagatelje (klasa A pod-fonda BET-TRN) dostupni su na mrežnim stranicama Društva (www.icam.hr) te mrežnim stranicama Zagrebačke burze (www.zse.hr), te pozivamo ulagatelje da se upoznaju sa sadržajem navedenih dokumenata.

 

Nebitne promjene Prospekta stupaju na snagu 05. prosinca 2023. godine, dok se uvrštenje na bukureštansku burzu očekuje u prvom kvartalu 2024. godine o čemu će Društvo pravodobno obavijestiti investicijsku javnost te će se prethodno tome objaviti i dokument s ključnim informacijama za ulagatelje u odnosu na klasu B udjela u pod-fondu BET-TRN.

InterCapital Asset Management d.o.o.

Želite investirati? Ne znate kako i gdje? Kontaktirajte nas i mi ćemo sve riješiti.

Javite nam se arrow_forward