Nebitne promjene Prospekta InterCapital Krovnog UCITS fonda

12.04.2024.

Društvo INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o., Zagreb, Masarykova 1, usvojilo je dana 12. travnja 2024. godine nebitne promjene Prospekta INTERCAPITAL Krovnog UCITS fonda uslijed okolnosti da je pod-fond InterCapital Conservative Balanced pripojen pod-fondu InterCapital Balanced te je izbrisan iz registra UCITS fondova kojeg vodi Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga.

 

Prospekt i Pravila krovnog UCITS fonda dostupni su ovdje, te pozivamo ulagatelje da se upoznaju sa sadržajem navedenih dokumenata.

 

Izmjene Prospekta stupaju na snagu dana 12. travnja 2024. godine.

InterCapital Asset Management d.o.o.

Želite investirati? Ne znate kako i gdje? Kontaktirajte nas i mi ćemo sve riješiti.

Javite nam se arrow_forward