Nebitne promjene Prospekta InterCapital Krovnog UCITS fonda

29.08.2022.

Društvo INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o., Zagreb, Masarykova 1, usvojilo je dana 29. kolovoza 2022. godine nebitne promjene Prospekta INTERCAPITAL Krovnog UCITS fonda.

Promjene se odnose na valutu pod-fonda INTERCAPITAL SHORT TERM BOND koja je konvertirana u EUR-o, potom na prilagodbu Prospekta okolnosti da je pod-fond INTERCAPITAL EURO AREA BOND likvidiran, te uključuje i ostale manje izmjene (primjerice promjena tzv. cut off vremena kod dioničkih i pojedinih mješovitih pod-fondova).

Prospekt i Pravila krovnog UCITS fonda dostupni su ovdje, te pozivamo ulagatelje da se upoznaju sa sadržajem navedenih dokumenata.

Izmjene Prospekta stupaju na snagu dana 29. kolovoza 2022. godine.

Želite investirati? Ne znate kako i gdje? Kontaktirajte nas i mi ćemo sve riješiti.

Javite nam se arrow_forward