Obavijest o likvidaciji InterCapital Euro Area Bond fonda

08.04.2022.

Društvo INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o., Zagreb, Masarykova 1 (dalje u tekstu: “Društvo”) je dana 08. travnja 2022. godine donijelo odluku o likvidaciji UCITS pod-fonda: InterCapital Euro Area Bond, otvoreni investicijski fond s javnom ponudom, ISIN: HRICAMUEABN3 (dalje u tekstu: „Fond) i to uslijed okolnosti da je do dana donošenja predmetne odluke jedini ulagatelj podnio zahtjev za otkupom udjela u Fondu, slijedom čega više ne postoji niti jedan ulagatelj u Fond te Društvo više ne namjerava nuditi udjele u Fondu.

 

Likvidaciju Fonda provodit će Društvo kao likvidator te neće potraživati nikakvu naknadu koja pripada likvidatoru na ime vođenja likvidacijskog postupka.

 

Društvo namjerava provesti likvidaciju u roku od mjesec dana od dana donošenja odluke. U slučaju da se tijekom postupka likvidacije pokaže da postupak nije moguće provesti unutar roka od mjesec dana, postupak likvidacije produžit će se za dodatnih 5 (pet) mjeseci, tako da ukupno trajanje postupka likvidacije iznosi 6 (šest) mjeseci od dana donošenja ove odluke.

 

Nakon donošenja odluke o likvidaciji zabranjeno je svako daljnje izdavanje ili otkup udjela u Fondu. Od dana donošenja odluke o likvidaciji Fondu se ne mogu naplaćivati nikakve naknade niti troškovi osim naknada depozitaru, troškova vezanih uz postupak likvidacije i njezine revizije.

 

Društvo će u postupku likvidacije prvo podmiriti obveze Fonda dospjele do dana donošenja odluke o likvidaciji, a potom će podmiriti sve druge obveze Fonda koje nisu dospjele do dana donošenja odluke o likvidaciji, a proizlaze iz transakcija povezanih uz upravljanje imovinom.

 

Dodatne informacije o likvidaciji Fonda moguće je dobiti u poslovnim prostorijama Društva na adresi Masarykova 1, Zagreb u razdoblju od 09-17 h svakog radnog dana kao i pozivom na broj telefona: +385 1 5540 886, ili dostavom upita putem mrežne stranice Društva: https://icam.hr/kontakt/.

InterCapital Asset Management d.o.o.

Želite investirati? Ne znate kako i gdje? Kontaktirajte nas i mi ćemo sve riješiti.

Javite nam se arrow_forward