Obavijest o pripajanju UCITS pod-fondova

04.05.2022.

Društvo INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o., Zagreb, Masarykova 1 („Društvo“) ovim putem obavještava ulagatelje da je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na 16. sjednici Upravnog vijeća odobrila pripajanje UCITS pod-fonda InterCapital Global Bond, ISIN: HRICAMUICGB4, pod-fondu InterCapital Bond, ISIN: HRICAMUCAON0.

Pripajanje navedenih UCITS pod-fondova provest će se dana 13. lipnja 2022. godine.

U skladu s odredbama važećeg Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom Društvo će ulagatelje u pod-fond InterCapital Global Bond i InterCapital Bond obavijestiti o svim radnjama i okolnostima pripajanja, kako bi mogli procijeniti implikacije koje će pripajanje imati na njihovu imovinu, te će ulagateljima u pod-fond InterCapital Global Bond dostaviti i ključne podatke za ulagatelje za pod-fond InterCapital Bond.

 

Želite investirati? Ne znate kako i gdje? Kontaktirajte nas i mi ćemo sve riješiti.

Javite nam se arrow_forward