Obavijest o pripajanju društva

09.08.2023.

Dana 09.08.2023. godine na mrežnim stranicama sudskog registra Trgovačkog suda u Zagrebu objavljen je upis pripajanja društva INTERKAPITAL Investments d.o.o., Zagreb, Savska cesta 106, OIB: 61865183767 (ranije pod tvrtkom Generali Investments d.o.o., „GIHR“) društvu INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o., Zagreb, Masarykova 1, OIB: 59300096187 („ICAM“).

Pripajanje je izvršeno na temelju rješenja Trgovačkog suda u Zagrebu, poslovni broj: Tt 23/24966-3 od 08.08.2023. godine, te uz prethodno ishođeno odobrenje Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga od 24.05.2023. godine.

Upisom pripajanja u sudski registar GIHR prestaje postojati kao pravna osoba a njegova imovina, prava i obveze prelaze na ICAM koji je, kao društvo preuzimatelj, sveopći pravni sljednik.

U okviru pripajanja, investicijski fondovi kojima je upravljao GIHR prelaze automatski pod upravljanje ICAM-a.

InterCapital Asset Management je najveće domaće nezavisno društvo za upravljanje imovinom. Društvo trenutačno upravlja sa više od 360 milijuna eura klijenata investiranih u različite UCITS, alternativne fondove sa javnom i privatnom ponudom te portfelje klijenata. Za svoj rad je Društvo nagrađeno većim brojem domaćih i inozemnih nagrada zbog superiorne izvedbe fondova i inovativnog pristupa pružanju usluga upravljanja imovinom kroz pokretanje prvih ETF-ova koji su listani na Zagrebačkoj i Ljubljanskoj burzi te prvog domaćeg robo-advisory sustava Genius.

Ističemo da pripajanje neće ni na koji način utjecati na imovinu ulagatelja u fondove, odnosno neće biti oslabljen njihov ekonomski položaj. Nadalje, pripajanjem neće biti umanjena niti na bilo koji drugi način ograničena prava ulagatelja, već ista ostaju u cijelosti neizmijenjena.

 

U slučaju potrebe za dodatnim informacijama ili u slučaju eventualnih nejasnoća slobodno nas kontaktirajte putem e-mail adrese prodaja@intercapital.hr ili telefonskim pozivom na 01/4825-868.

InterCapital Asset Management d.o.o.

Želite investirati? Ne znate kako i gdje? Kontaktirajte nas i mi ćemo sve riješiti.

Javite nam se arrow_forward