Obavijest o pripajanju UCITS pod-fondova

03.11.2023.

Društvo INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o., Zagreb, Masarykova 1 („Društvo“) ovim putem obavještava ulagatelje da je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga odobrila pripajanje sljedećih UCITS fondova GENERALI VICTORIA u INTERCAPITAL SEE EQUITY (pripajanje će biti provedeno 14.12.2023.), GENERALI PLUS u INTERCAPITAL SHORT TERM BOND (pripajanje će biti provedeno 14.12.2023.), GENERALI EUROPA, GENERALI PRVI IZBOR, GENERALI ENERGIJA  u INTERCAPITAL GLOBAL EQUITY (pripajanje će biti provedeno 18.12.2023.), te GENERALI BALANCED u INTERCAPITAL BALANCED (pripajanje će biti provedeno 20.12.2023.)

U skladu s odredbama važećeg Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom Društvo će ulagatelje u navedene fondove obavijestiti o svim radnjama i okolnostima pripajanja, kako bi mogli procijeniti implikacije koje će pripajanje imati na njihovu imovinu.

Želite investirati? Ne znate kako i gdje? Kontaktirajte nas i mi ćemo sve riješiti.

Javite nam se arrow_forward