Povratak stabilnijih prinosa

Dok inače vrijedi pravilo da cijene dionica rastu dok cijene obveznica padaju, specifična situacija sa visokom inflacijom i strahom od recesije je obje glavne klase imovine gurnula u negativan smjer tijekom 2022. godine. Detaljnije o tržišnim okolnostima, ali i o tome zašto se potencijal obveznica značajno poboljšao, zašto je diverzifikacija imovine ključna i zašto mješoviti portfelji trenutno mogu biti odlična polazišna točka za investiranje, pročitajte u nastavku kroz navedene teme:

Tržišne okolnosti
Specifičnosti tekuće godine
Što je diverzifikacija?
Zašto je diverzifikacija ključna?
Povratak portfelja 60/40 (mješoviti portfelj dionice/obveznice)
InterCapital-ova paleta: gdje investirati u trenutnim okolnostima?

Tržišne okolnosti

2020. godinu obilježila je COVID pandemija, koja je naglo i brzo donijela globalno zatvaranje ekonomija i prouzročila poremećaje u globalnim lancima nabave. Naime, lock-down, razne restrikcije te protekcionizam brojnih zemalja koji je nastupio tijekom pandemije doveli su do trenutne situacije povišene inflacije, koja je inicijalno izazvana šokom na strani ponude jer su tvornice bile zatvorene te samim time i proizvodi nedostupni. Smanjenje ponude roba i usluga uzrokovanih poremećajem lanaca opskrbe vezanih uz pandemiju, dodatno je produbio rat u Ukrajni i na taj način pojačao inflacijske pritiske zbog dodatnog smanjenja ponude energenata i hrane.

Slijedom navedenih događaja centralne banke počele su agresivno pooštravati monetarnu politiku kako bi smanjile potražnju i utjecale na inflaciju i još više od toga kako bi odražavale niska inflacijska očekivanja. Drugim riječima, centralne banke počele su brzo dizati kamatne stope i najavljivati kraj programa otkupa obveznica. To je dovelo do porasta očekivane kamatne stope i povrata na obveznice te velikog pada cijena.

Specifičnosti tekuće godine

Vrijeme i okolnosti gotovo se nikada nisu tako brzo i drastično mijenjale kao do sada. Ono što je specifično za ovu godinu, je da su cijene obveznica i dionica imale isti smjer kretanja. Dok inače vrijedi pravilo da cijene dionica rastu dok obveznice padaju, specifična situacija sa visokom inflacijom i strahom od recesije je obje glavne klase imovine gurnula u negativan smjer.

2020. godina stoga je postala jedna od najizazovnijih godina za obje klase imovine – i za dionice koje su ušle u „bear market“ (pad veći od 20%), ali i za obveznice koje su pretrpile svoje najveće smanjenje vrijednosti u modernoj povijesti.

Ako se vratimo u povijest, promatrajući američke dionice (large-cap) i obveznice, zanimljiva je činjenica da smo od davne 1926. godine samo dvije godine svjedočili takvom scenariju i to 1931. i 1969. godine (graf u nastavku).

Graf: dionice i obveznice rijetko padaju u isto vrijeme

Slika blog

Detaljnije promatrano (uzevši u obzir 12-omjesečni period), od 1926. godine vidjeli smo samo 21 istovremeni pad dionica/obveznica tijekom svih 12-mjesečnih razdoblja, što u usporedbi sa 761 uzastopnim rastom dionica/obveznica, predstavlja zanemarivu brojku.

Tendencija obveznica da osiguravaju stabilne prinose tijekom lošijeg okruženja za dionice i obrnuto, jedno je od glavnih razloga zbog kojih dionice i obveznice promatramo kao dvije komponente diverzificiranog portfelja. Međutim, korelacija dionica i obveznica nije uklesana u kamen. Inflacija je glavni razlog zašto su nedavni tržišni povrati odstupili od dugoročnog trenda.

Što je diverzifikacija?

Najjednostavnije rečeno, diverzifikacija je alat smanjenja rizika koji nastaje velikom izloženošću prema jednom ili manjem broju investicija.

Primjerice, kada kupujete jednu dionicu, izloženi ste samo jednoj tvrtki, jednoj državi, jednoj valuti i sl. Za razliku od navedenog, ulaganjem primjerice u dionički fond, izloženi ste cijelom spektru dionica čime umanjujete rizik da će u periodu potencijalne (kratkoročne) korekcije na tržištu svaka dionica koja se nalazi u portfelju fonda zabilježiti lošiji rezultat. Naime, općenito promatrano, kroz ulaganje u fond izloženi ste različitim klasama imovine (ovisno o vrsti fonda), ali i cijelom spektru vrijednosnih papira i instrumenata. Diverzifikacijom koju nude investicijski fondovi te dugoročnošću ulaganja, umanjujete eventualne negativne utjecaje tržišta.

Detaljnije o razinama diverzifikacije, ali i o tome zašto su baš investicijski fondovi izvrstan alat za postizanje diverzifikacije financijske imovine pročitajte u blogu (LINK).

Zašto je diverzifikacija ključna?

Iako je činjenica da su i dionice i obveznice doživjele pad ove godine, diverzifikacija izloženosti tim dvjema klasama ipak je ublažila veće gubitake. Naime, u 2022. naglo rastuće stope pogodile su sve klase imovine, pri čemu su državne obveznice s dugim rokom dospijeća pretrpjele najveće gubitke (veće i od dionica). Ipak, diverzifikacija portfelja na način da se investitori „sklone“ u kratkoročne obveznice svakako je pomogla ublažiti gubitke.

Nadalje, periodi slabljenja ekonomske aktivnosti izazvali su bijeg investitora iz svih oblika ulaganja izuzev najsigurnijih obveznica kao što su američke ili njemačke obveznice. Obveznice perifernih zemalja EU dodatno su se korigirale s početkom rusko-ukrajinskog sukoba iz razloga što se obveznice tih zemalja smatraju izloženijima padu cijena kod takvih događaja jer nemaju zaštitu budući da nisu dio programa otkupa od strane centralnih banaka, a i geografski i ekonomski su izloženiji posljedicama spomenutog sukoba.

Generalno promatrano, danas se situacija značajno promijenila i izgledi za obveznice općenito su se poboljšali. U trenutnom okruženju one sada nude mnogo bolje prinose i imaju veću sposobnost apsorbiranja gubitaka. To ih čini privlačnijim instrumentima diverzifikacije u budućnosti, posebno ako investirate na dugi rok.   

Povratak portfelja 60/40 (mješoviti portfelj dionice/obveznice)

Navedeno nas dovodi do pitanja gdje danas investirati te kako dugoročno pozicionirati svoj portfelj.

Prema američkoj investicijskoj banci J.P. Morgan, portfelj 60/40 nameće se kao rješenje koje će ulagačima pružiti solidne povrate nakon najgoreg rezultata u posljednjih gotovo 15 godina. Također, prema podacima J.P Morgana klasična strategija koja alocira imovinu 60% na dionice i 40% na obveznice, osigurat će odlične povrate u budućnosti. Naime, iako specificiranje i projekcije prinosa uvijek treba uzimati „sa rezervom“, kako navode iz J.P. Morgana, očekuju kako bi portfelji 60/40 mogli donositi prosječni godišnji povrat od čak 7,2% (link) u sljedećih 10 do 15 godina počevši od sljedeće godine.

Nadalje, JPM-ov John Bilton (head of global multi-asset strategy) navodi da, iako je ovo bila najgora godina za portfelje 60/40 od 2008., ona ponovno postaje odlična polazišna točka pozicioniranja vlastitog portfelja. Bilton smatra, prema najnovijim podacima, da je inflacija vjerojatno dosegla vrhunac i da si FED može prijuštiti sporije pooštravanje politike, što bi mogao biti dobar znak i za dionice i za obveznice. Naime, početkom godine su američke dionice bile dosta skupe dok su prinosi na obveznice bili blizu povijesno najnižih razina. Sada, s većim prinosima, obveznice su opet izgledan izvor prihoda i potencijalno sigurno utočište, dok su po nižim valuacijama, dionice privlačnije. Obzirom da će gotovina na računima i dalje biti loša dugoročna investicija u budućnosti, posebno s kratkoročnim kamatnim stopama s kojima ostaje ispod razine inflacije, naš odgovor na trenutne tržišne okolnosti svakako je diverzificirani portfelj jer se kao takav odlikuje otpornošću, a sklon je i ponuditi bolje povrate prilagođene riziku.  

InterCapital-ova paleta: gdje investirati u trenutnim okolnostima?

InterCapital Asset Management u svojoj ponudi od ranije ima tri mješovita fonda koji predstavljaju dugoročno rješenje za sve tržišne okolnosti. Dodatno, uzevši u obzir sve prethodno navedeno, oni se posebice nameću kao rješenje za trenutno i iznimno specifično okruženje. Ovisno o individualnoj sklonosti prema riziku, našu mješovitu paletu čine fondovi široke geografske i sektorske disperzije, kojima se kroz aktivan pristup uz izloženost obvezničkim i dioničkim tržištima nastoje ostvariti zadovoljavajući prinosi. Promatrajući od konzervativnijih do klasičnih mješovitih fondova u našoj paleti od ranije imamo fondove: InterCapital Income Plus, InterCapital Conservative Balanced i InterCapital Balanced. Uzevši u obzir činjenicu kako će ulaskom u eurozonu i prestankom postojanja domaće valute, upravo dolar kao najvažnija globalna valuta i valuta u kojoj se izražava vrijednost mnogih globalno važnih roba (npr. nafta), postati nova valuta za diverzifikaciju, pokrenuli smo novi mješoviti dolarski fond InterCapital Dollar Balanced. Detalje o tome zašto je baš dolar nova valuta diverzifikacije, pročitajte ovdje (link).

InterCapital Dollar Balanced je dolarski mješoviti fond koji bi svojim ciljanim mješovitim portfeljem trebao pružiti optimalnu zaštitu od inflatornih pritisaka, a krase ga i druge brojne prednosti i potencijal:

  • potencijal ostvarenja viših prinosa u dužem roku što je posebno važno u okolnostima povišene inflacije
  • investiranje u najkvalitetnije globalne dionice i obveznice
  • investiranjem u mješoviti fond umanjuje se utjecaj kratkoročnih nestabilnosti u dužem roku
  • diverzifikacija valutne izloženosti (ulaskom u eurozonu vjerujemo da će dolar preuzeti ulogu primarne valute za diverzifikaciju)

Za zaključiti je da je 2022. godina rijetka iznimka i da nije za očekivati da će se ovakav trend nastaviti nakon što se inflacija smiri. S višim početnim prinosima i slabljenjem inflacijskih pritisaka, očekujemo da će se korelacija između dionica i obveznica vratiti natrag na „stare razine“.

Za detalje o istaknutim fondovima kao i o ostatku palete naših proizvoda, pozivamo Vas da se prijavite na 1 na 1 sastanak  ili nam se obratite mailom na prodaja@intercapital.hr.Ovaj blog pripremljen je u informativne svrhe na temelju podataka dostupnih i poznatih INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o. u trenutku njegove izrade i objave i kao takav podložan je promjenama.

Cjelovit, točan i istinit opis UCITS fondova koji se spominju u ovom blogu, propisanih obveza i povezanih rizika, možete pronaći na web stranici: www.icam.hr/investicijski-fondovi gdje su dostupni i Prospekt i Ključne informacije za ulagatelje svakog fonda na hrvatskom jeziku.

Iznesene informacije, mišljenja, analize, zaključci, prognoze i projekcije isključivo su u informativne svrhe i ne predstavljaju investicijski savjet ili preporuku glede kupnje, držanja ili prodaje financijskih instrumenata, niti ponudu ili poziv na davanje ponude.

Iznesene analize temelje se na javno dostupnim informacijama, koje INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o. smatra pouzdanima, ali za čiju potpunost i točnost ne preuzima nikakvu odgovornost kao ni odgovornost ni obvezu davati informacije o promjenama u iznesenim mišljenjima ili informacijama.

Rizici povezani s ulaganjem u financijske, novčane ili investicijske instrumente koji su predmet analize nisu u cijelosti objašnjeni. Investitori trebaju donijeti vlastitu odluku o eventualnom ulaganju bez oslanjanja na blogu iznesene stavove.

Maja Humljak

PRODAJA
Objavljeno
25. studenoga 2022.

Želite investirati? Ne znate kako i gdje? Mi smo tu da Vam pomognemo.

Javite nam se arrow_forward