Tržište roba ponovno je zanimljivo investitorima

Nakon što se interes za investiranje u tržište roba ponovno pojavio, prvo pitanje koje se nameće investitorima je koliki postotak imovine alocirati u njega. Prema članku s Bloomberg MacroScopea do siječnja 2024. godine alokacija imovine u robu iznosila je samo 1,7% ukupnih portfelja u odnosu na dionice i obveznice.  U ovom blogu razmatramo jesu li trenutne alokacije optimalne za postizanje investicijskih ciljeva te kako investitori mogu odrediti izloženost tržištu roba.

Za početak, primarni razlog uključivanja robe u portfelje je prednost diverzifikacije i zaštita od inflacije. Obzirom na makroekonomske uvijete, trenutni portfelji potencijalno neće donijeti povrate kakve su to radili povijesno. Stoga, kada okolina za dionice i obveznice izgleda nesigurno, dodavanje izloženosti robi može rezultirati boljim povratima uz nižu volatilnost.

Izloženost robi nudi odličan način diverzifikacije

Bloomberg Professional Services (BPS) analizirao je 60/40 portfelj te je računao Sharpeov i Calmarov omjer za dodavanje izloženosti robi. Svaka točka (s lijeva na desno) prikazuje 1% povećanje izloženosti portfelja tržištu roba.

Prikaz 1: Izloženost portfelja robi u 60/40 portfelju

SL 1 MAtej

Primjenom načela teorije modernog portfelja, možemo procijeniti Sharpeov omjer naspram Calmarovog omjera kako bismo odredili optimalnu izloženost robi u 60/40 portfelju. Sharpeov omjer je mjera povrata prilagođenog za rizik portfelja, izračunata kao godišnji povrat podijeljen s volatilnošću. Calmarov omjer izračunava se kao godišnji povrat podijeljen s najvećim padom vrijednosti portfelja. Za oba omjera vrijedi pravilo: što je veći omjer portfelj je privlačniji. Obzirom na rezultate analize, idealan omjer izloženosti robi u 60/40 portfelju iznosi između 4% i 9%. Calmar omjer poboljšava se do 4% alokacije, a zatim počinje padati, međutim, taj pad nadoknađuje poboljšanje u Sharpe omjeru do 9%.

Borba protiv inflacije lakša je uz izloženost tržištu roba

BPS je također proveo analizu koliko je tržište roba efektivno u ograđivanju portfelja od inflacije. Regresijskom analizom su uspoređivani Bloombergove robne indekse Bloomberg Enhanced Roll Yield (BERY) i Bloomberg Commodities Index (BCOM) u odnosu na američku inflaciju (US CPI). Prikaz 2 pokazuje stabilan odnos  oba indeksa s inflacijom te zanimljive karakteristike indeksa u ograđivanju od inflacije. Odličan primjer kako roba nudi diverzifikaciju portfelja i zaštitu od inflacije je 2022. godina, u kojoj su i dionice i obveznice loše reagirale geopolitička događanja, dok je tržište roba ostvarilo pozitivne prinose.

Prikaz 2. Roba je dobar način za zaštitu od inflacije

SL 2 MAtej

Kako bi procijenili optimalnu izloženost tržištu roba, BPS je mjerio koliko je roba efektivna zaštita od inflacije. Zaključak je kako je prosječna beta BERY indeksa 15. Beta od 1 bi značila da svakih 1% povećanja inflacije prati 1% povrata na imovinu. Obzirom na te metrike preporučena izloženost tržištu roba iznosi 6.7% odnosno 1/15.  Ako investicije u robu, kako je prethodno navedeno, čine samo 1.7% ukupne imovine u portfeljima to prema ovoj analizi znači da je roba u mnogim portfeljima podinvestirana. Manjak izloženosti ukupnih portfelja u tržište roba može se vidjeti i iz prikaza 3.

Prikaz 3. Niska izloženost robi u portfeljima

SL 3 MAtej

U zaključku, kada je riječ o veličini alokacije tržištu roba, malo je puno. Odnosno, mala izloženost robnom tržištu može ponuditi puno zaštite od inflacije za 60/40 portfelj. Zbog trenutne makroekonomske situacije i slabe vidljivosti o tome što će biti s inflacijom i kamatnim stopama, podigli smo našu preporučenu izloženost u InterCapital Commodity fond.Ovaj blog pripremljen je u informativne svrhe na temelju podataka dostupnih i poznatih INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o. u trenutku njegove izrade i objave i kao takav podložan je promjenama.

Cjelovit, točan i istinit opis UCITS fondova koji se spominju u ovom blogu, propisanih obveza i povezanih rizika, možete pronaći na web stranici: www.icam.hr/investicijski-fondovi gdje su dostupni i Prospekt i Ključne informacije za ulagatelje svakog fonda na hrvatskom jeziku.

Iznesene informacije, mišljenja, analize, zaključci, prognoze i projekcije isključivo su u informativne svrhe i ne predstavljaju investicijski savjet ili preporuku glede kupnje, držanja ili prodaje financijskih instrumenata, niti ponudu ili poziv na davanje ponude.

Iznesene analize temelje se na javno dostupnim informacijama, koje INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o. smatra pouzdanima, ali za čiju potpunost i točnost ne preuzima nikakvu odgovornost kao ni odgovornost ni obvezu davati informacije o promjenama u iznesenim mišljenjima ili informacijama.

Rizici povezani s ulaganjem u financijske, novčane ili investicijske instrumente koji su predmet analize nisu u cijelosti objašnjeni. Investitori trebaju donijeti vlastitu odluku o eventualnom ulaganju bez oslanjanja na blogu iznesene stavove.

Matej Vujanić

mlađi analitičar
Objavljeno
2. svibnja 2024.

Želite investirati? Ne znate kako i gdje? Mi smo tu da Vam pomognemo.

Javite nam se arrow_forward